Subtiliteter av processen med förstärkning remsa grund

Varje byggnad kan inte göra utan en tillförlitlig och stark grund. Stiftelsen är det viktigaste och tidskrävande steget. Men i detta fall måste alla regler och krav för att stärka stiftelsen följas. För detta ändamål bygger de en remsa grund som kan göra stiftelsen av strukturen stark och pålitlig. Det är värt att överväga mer detaljerna i bandfundamentet, liksom tekniken för förstärkning av strukturen.

Särskilda funktioner

Stripgrunden är en monolitisk betongremsa utan luckor i dörröppningarna, som blir grunden för byggandet av alla väggar och skiljeväggar av strukturen. Basen för tejpkonstruktionen är en betonglösning, som är tillverkad av cementmärke M250, vatten, sandblandning.För dess härdning används förstärkningsbur, tillverkad av metallstavar med olika diametrar. Tejpen fördjupas för ett visst avstånd i marken och utskjuter samtidigt över ytan. Men stiftfundamentet utsätts för allvarliga belastningar (grundvattenrörelse, massiv konstruktion).

  I vilken situation som helst måste du vara förberedd för att olika negativa effekter på strukturer kan påverka stiftelsens villkor. Därför, om förstärkningen görs felaktigt, vid det första minsta hotet kan grunden kollapsa, vilket leder till förstörelsen av hela strukturen.

  Förstärkning har följande fördelar:

  • förhindrar markdämpning under byggnaden;
  • bekräftar på grund av fundamentets ljudisoleringskvaliteter
  • ökar fundamentets stabilitet till plötsliga förändringar i temperaturförhållandena.

  krav

  Beräkningar av armeringsmaterial och armeringssystem utförs i enlighet med reglerna för den fungerande SNIP 52-01-2003. Certifikatet har särskilda regler och krav som måste uppfyllas vid förstärkning av remsan. Huvudindikatorerna för styrkan i betongkonstruktioner är koefficienterna för resistans mot kompression, spänning och tvärgående fraktur.Beroende på de fastställda standardiserade indikatorerna på betong väljs ett visst varumärke och en grupp. Genomförandet av förstärkningen av remsa-fundamentet bestäms typ och styrda indikatorer på kvaliteten på armeringsmaterialet. Enligt GOST är det tillåtet att använda varmvalsade byggnadsdetaljer av en repeterande profil. Ventilgruppen är vald beroende på utbytesstyrkan under maximala belastningar, den måste ha plasticitet, rostmotstånd och lågtemperaturindex.

  typer

  För förstärkning av tejpbasen användes två typer av stavar. För axiell, som bär en nyckelbelastning krävs klass AII eller III. I det här fallet måste profilen vara ribbad, eftersom den har den bästa vidhäftningen till betonglösningen och överför också lasten enligt normen. För överbyggande hoppare används billigare armaturer: slät AI-kvalitet, vars tjocklek kan vara 6-8 mm. Nyligen har glasfiberförstärkning blivit mycket efterfrågad, eftersom den har de bästa hållfasthetsegenskaperna och lång livslängd.

  De flesta designers rekommenderar inte det att använda till grunden för bostadshus. Enligt reglerna bör det vara armerade betongkonstruktioner. Egenskaper hos sådana byggmaterial har länge varit kända. Specialiserade förstärkningsprofiler har utvecklats, vilket bidrar till att betong och metall kombineras i en integrerad struktur. Hur betong med glasfiber kommer att uppträda, hur denna förstärkning kommer att på ett tillförlitligt sätt ansluta till betongblandningen, och om det här paret lyckas klara av olika belastningar - allt detta är lite känt och praktiskt taget inte provat. Om du vill experimentera kan du använda glasfiber eller armerad betong förstärkning.

  beräkning

  Återanvänd förbrukning måste utföras i planeringsstadiet av grundritningarna, så att det i framtiden kommer att vara korrekt att veta hur mycket byggmaterial som behövs. Det är värt att bekanta sig med hur man beräknar mängden förstärkning för en grund bas med en höjd av 70 cm och en bredd på 40 cm. Först måste du fastställa utseendet på metallramen. Den kommer att vara tillverkad av övre och undre armrem, var och en med 3 förstärkningsstänger.Spalten mellan stavarna blir 10 cm, och du måste också lägga till ytterligare 10 cm för det skyddande betongskiktet. Anslutningen kommer att göras genom kokning av armeringsstycken med identiska parametrar med ett steg på 30 cm. Armeringsdiametern är 12 mm, grupp A3.

  Beräkningen av erforderlig förstärkning är enligt följande:

  • För att bestämma utgifterna för barer på axialbältet, måste du göra beräkningen av grunden av fundamentet. Det är nödvändigt att ta ett symboliskt rum med en omkrets på 50 m. Eftersom det finns 3 barer vardera i två pansarbälten (totalt 6 stycken), kommer förbrukningen att vara: 50x6 = 300 meter;
  • Nu är det nödvändigt att beräkna hur många anslutningar som krävs för att ansluta bältena. För att göra detta är det nödvändigt att dela upp den totala omkretsen av steget mellan hopparna: 50: 0.3 = 167 stycken;
  • Om man observerar en viss tjocklek av det omslutande betongskiktet (ca 5 cm), kommer den vinkelräta lintelens storlek att vara 60 cm och axiell - 30 cm. Antalet individuella hoppare för en anslutning är 2 stycken;
  • Det är nödvändigt att beräkna utgifterna för barer på axiella hoppare: 167x0.6x2 = 200.4 m;
  • konsumtion av produkter för vinkelräknare: 167х0.3х2 = 100.2 m.

  Som ett resultat visade beräkningen av förstärkande material att det totala beloppet som skulle spenderas skulle vara 600,6 m. Men detta nummer är oavslutat, det är nödvändigt att köpa produkter med en marginal (10-15%), eftersom det är nödvändigt att utföra förstärkning av fundamentet i hörnområden.

  schema

  Jordens konstanta rörelse utövar det mest allvarliga trycket på remsan. För att ständigt kunna klara sådana laster och även eliminera krackkällorna vid planeringsfasen rekommenderar experter att man tar hand om ett väl valda förstärkningssystem. Stiftningsförstärkningssystemet är ett specifikt arrangemang av axiella och vinkelräta stavar, vilka är sammansatta i en enda struktur.

  I SNiP nr 52-01-2003 är det tydligt övervägt hur man lägger armeringsmaterial i fundamentet, med vilket steg i olika riktningar.

  Det är värt att överväga följande regler från detta dokument:

  • steget att lägga stavarna beror på förstärkningens diameter, grusgranulernas dimensioner, sättet att lägga betonglösningen och dess komprimering;
  • Arbetshärdningssteget är ett avstånd som är lika med två höjder av armeringsbandets sektion men högst 40 cm;
  • tvärgående härdning - detta avstånd mellan stavarna är halva bredden på själva sektionen (högst 30 cm).

  När man bestämmer om förstärkningssystemet är det nödvändigt att ta hänsyn till det faktum att en ram monterad som helhet är monterad i formen, och endast hörnsektioner kommer att bindas inuti. Antalet axiellt förstärkta skikt bör vara minst 3 runt grundens hela kontur, eftersom det är omöjligt att i förväg bestämma de områden med de starkaste belastningarna. De mest populära är de system där anslutningen av förstärkning utförs på ett sådant sätt som bildade cellerna av geometriska former. I detta fall garanteras en stark och tillförlitlig grundläggande grund.

  Tekniska arbeten

  Förstärkningslister grundas ut enligt följande regler:

  • För att fungera förstärkning används barer i A400-gruppen, men inte lägre;
  • Experter rekommenderar inte svetsning som en gemensam, eftersom det tråkigt tvärsnittet;
  • i hörnen är förstärkningen bunden men inte svetsad;
  • Gängade rördelar är inte tillåtna för slangklämmor;
  • Det är nödvändigt att strängt utföra ett skyddande betongskikt (4-5 cm), eftersom det är skyddet av metallprodukter från korrosion.
  • Vid utförande av ramar är stavarna i axiell riktning förbundna med en överlappning, som får vara minst 20 st diametrar av stavarna och inte mindre än 25 cm;
  • Vid frekvent placering av metallprodukter är det nödvändigt att observera aggregatets storlek i betonglösningen, den borde inte hålla sig mellan stängerna.

  Förberedande arbete

  Innan arbetet påbörjas, är det nödvändigt att rengöra arbetsområdet från olika skräp och störande föremål. Enligt de tidigare beredda markeringarna grävas en gräv som kan tillverkas manuellt eller med hjälp av specialutrustning. För att hålla väggarna i ett perfekt jämnt tillstånd rekommenderas att montera formen. I grunden är ramen placerad i en gräv tillsammans med formen. Därefter hälls betongen, och strukturen är vattentät på obligatorisk basis med ruberoidark.

  Metoder för parning av förstärkning

  Systemet med härdning av tejpfundamentet möjliggör anslutning av stavar med hjälp av buntmetoden. Associerad metallram har en hög styrka jämfört med svetsalternativet. Detta beror på att risken för bränning av metallprodukter ökar.Men det här gäller inte fabriksprodukter. Det är tillåtet att accelerera arbetet med förstärkning på raka sektioner genom svetsning. Men förstärkning av hörnen tillverkas endast med användning av stickningstråd.

  Innan du stickar förstärkning behöver förbereda nödvändiga verktyg och byggmaterial.

  Det finns två sätt att binda metallprodukter:

  • specialkrok;
  • stickmaskin.

  Den första metoden är lämplig för små volymer. Förläggningen av förstärkning i detta fall tar för mycket tid och ansträngning. Annealed wire med en diameter på 0,8-1,4 mm används som ett anslutningsmaterial. Användning av andra byggmaterial är förbjudet. Ankaret kan anslutas separat och sänkas sedan ner i grävningen. Eller utför bindningen av förstärkningen inuti gropen. Båda sätten är rationella, men det finns vissa skillnader. Om du gör på jordens yta kan du klara dig själv och i grävningen behöver du en assistent.

  Hur stickas förstärkning i hörnen av remsa fundamentet?

  För hörnväggar används flera bindande metoder.

  • Foot. För att utföra arbete i slutet av varje stav görs en fot i 90 graders vinkel. I detta fall liknar stången en poker. Fotens storlek ska vara minst 35 diametrar. Stångens krökta del är ansluten till motsvarande vertikala sektion. Som ett resultat visar det sig att ytterstängerna i ramen på en vägg är fastsatta vid ytterväggarna på den andra väggen, medan de inre sitter fast vid de yttre väggarna.
  • Använda L-formade klämmor. Principen om utförande liknar den tidigare variationen. Men här behöver du inte göra en fot, men ta ett speciellt L-format element, vars värde inte är mindre än 50 diametrar. En del är knuten till metallramen på en väggyta, och den andra - till den vertikala metallramen. I det här fallet är de inre och yttre klämmorna anslutna. Klämhöjden bör bildas ¾ från källarens vägg.
  • Med användning av U-formade klämmor. Vid hörnet behöver du 2 klämmor, vars storlek är 50 diametrar. Var och en av klämmorna är svetsad till 2 parallella stavar och 1 vinkelrätt mot stången.

  Så här förstärker du strimlens fundament hörn, se följande video.

  Hur man utför förstärkning i obtuse vinklar?

  För detta är den yttre stången böjd i viss grad och en ytterligare stång är fäst vid den för en kvalitativ förstärkning av styrkan. Interna specialelement kopplas till externt.

  Hur stickas förstärkningsdesign med egna händer?

  Det är värt att överväga mer detaljerat hur stickning av förstärkning på jordens yta utförs. Först görs endast raka delar av gallret, varefter strukturen är installerad i en gräv där hörnen förstärks. Rebar-segmenten är förberedda. Stavarnas standardiserade värde är 6 meter, om möjligt är det bättre att inte röra dem. Om det inte finns något självförtroende att du kan klara av sådana stavar, kan de klippas i hälften.

  Experter rekommenderar att du börjar sticka förstärkningsstänger för den kortaste bandremsan.som ger dig möjlighet att förvärva en viss erfarenhet och skicklighet, kommer det i framtiden att bli lättare att klara av långa strukturer. Klippning av dem är oönskade, eftersom det ökar förbrukningen av metall och minskar styrkan i fundamentet. Parametrarna för ämnena bör övervägas på stiftelsens exempel, vars höjd är 120 cm och bredd - 40 cm.Förstärkningsprodukter ska hällas på alla sidor med en betongblandning (ca 5 cm tjock), vilket är det ursprungliga tillståndet. Med tanke på dessa data bör nettverksparametrarna av armeringsmetallramen vara högst 110 cm i höjd, 30 cm i bredd. För parning, lägg till 2 cm från varje ansikte, detta är nödvändigt för överlappning. Därför bör ämnen för horisontella lintar ha en storlek av 34 centimeter, blankor för axiella lintar ska vara 144 centimeter.

  Efter beräkningar är stickningshärdningsdesignen följande:

  • man borde välja en platt mark, lägga två långa stavar, vars ändar måste trimmas;
  • På ett avstånd av 20 cm från ändarna är horisontella stag fastsatta vid de extrema kanterna. För bindning krävs en tråd på 20 cm. Den viks i halva, dras under bindningssektionen och spänns med en krokkrok. Men det är nödvändigt att dra åt försiktigt att tråden inte slår av;
  • På ett avstånd av ca 50 cm är de återstående horisontella stagen påskiftande. När allt är klart flyttas strukturen till ett fritt ställe och bindningen av ett skelett på samma sätt utförs.Resultatet blir de övre och nedre delarna som måste kopplas samman.
  • då måste du installera stopp för de två delarna av gallret, du kan vila dem mot olika objekt. Det viktigaste är att observera att de tillhörande strukturerna har en tillförlitlig profilplats, avståndet mellan dem bör vara lika med höjden av den därtill hörande förstärkningen;
  • två axiella strängar är fastsatta vid ändarna, vars parametrar är redan kända. När ramprodukten kommer att likna den färdiga enheten kan du börja knyta de resterande armeringsbitarna. Alla förfaranden utförs med att kontrollera strukturens dimensioner, även om ämnena är gjorda av samma dimensioner, kommer en extra kontroll inte att skada;
  • samma metod används för att binda alla andra raka sektioner av ramen;
  • En packning läggs på botten av grävningen, vars höjd är minst 5 cm och den nedre delen av gallret läggs på den. Sidostöd är installerade, gallret är monterat i rätt läge;
  • Parametrarna för oskyddade dockningspunkter och hörn avlägsnas, armeringsdelar förbereds för att ansluta metallramen till det övergripande systemet.Det är värt att notera att överlappningen av ändarna av förstärkningen inte bör vara mindre än 50 bar diametrar;
  • Den nedre vridningen är bunden, efter vinkelräta ställningar och den övre svängen är knuten till dem. Kontrollerar avståndet av förstärkning till alla ansikten av formen. Härdningen av strukturen slutar här, nu kan du fortsätta att hälla fundamentet med betongblandning.

  Stickningslister med specialiserad armatur

  För att göra en sådan mekanism behöver du flera brädor med en tjocklek av 20 millimeter.

  Processen i sig är som följer:

  • 4 skivor är avskurna i enlighet med förstärkningens storlek, de är förbundna med 2 stycken på ett avstånd som motsvarar de vertikala stolparna. Resultatet ska vara två brädor med samma mönster. Det är nödvändigt att se till att märkningen av avståndet mellan lamellerna är densamma, annars kommer det axiella arrangemanget för de anslutande specialelementen inte att fungera;
  • 2 vertikala stöd är gjorda, vars höjd ska vara lika med höjden på armeringsnätet. Val ska ha en profilhörn, som inte tillåter dem att rulla över.Den färdiga strukturen testas för hållbarhet;
  • Stödbenens ben är monterade på 2 knurrade brädor, och de två yttre brädorna är placerade på den övre stödhylsan. Fixering utförs med vilken lämplig metod som helst.

  Som ett resultat bör en modell av det förstärkande nätet bildas, nu kan arbetet utföras utan hjälp utanför. Vertikala raser av förstärkningen installeras på de planerade sektionerna, och deras position är fast i förväg med hjälp av vanliga naglar under en viss tid. En armaturstav är installerad på varje horisontell metallbro. Denna procedur utförs på alla sidor av ramen. Om allt är gjort korrekt kan du börja sticka med tråd och en krok. Designen måste göras om i närvaro av det finns samma delar av nätet av armeringsprodukter.

  Sticka ett förstärkt nät i en gräv

  Arbetet i grävningen är svårt på grund av de trånga.

  Det är nödvändigt att noga tänka på mönstret för stickning av varje specialelement.

  • Stenar eller tegelstenar högst 5 cm höga läggs längst ner i skytten, de lyfter metallprodukter från marken och tillåter betong att stänga förstärkningsprodukter från alla ansikten. Avståndet mellan tegelstenarna ska vara lika med bredden på gallret.
  • Longitudinalstavar placeras ovanpå stenarna. Horisontella och vertikala stavar ska skäras till de parametrar som krävs.
  • Börja att bilda grunden för ramen på ena sidan av stiftelsen. Arbetet blir enklare att göra om du binder upp horisontella strängar till stavarna i förväg. Hjälpen ska stödja ändarna av stavarna så länge de inte är monterade i rätt läge.
  • Alternativ stickning av förstärkning utförs, avståndet mellan distanselementen får inte vara mindre än 50 cm. Förstärkningen på alla raka delar av grundbandet är ansluten på samma sätt.
  • Parametrarna och den rumsliga platsen för rammen kontrolleras, om det är nödvändigt måste situationen korrigeras, och beröringen av metallprodukter till formen måste undvikas.

  tips

  Du bör bekanta dig med de flera fel som oerfarna hantverkare gör när du utför förstärkning utan att följa vissa regler.

  • Inledningsvis är det nödvändigt att utveckla en plan enligt vilken beräkningar kommer att utföras i framtiden för att bestämma belastningen på stiftelsen.
  • Under tillverkningen av formen bör inga luckor bildas, annars kommer den konkreta blandningen att strömma genom dessa hål och den strukturella hållfastheten minskar.
  • Marken måste vara vattentät, i sin frånvaro minskar plåtens kvalitet.
  • Det är förbjudet för armeringsstängerna att komma i kontakt med jorden, en sådan kontakt leder till att rost utträder.
   • Om man bestämmer sig för att utföra ramförstärkning genom svetsning, är det bättre att använda stavar med index C. Dessa är specialmaterial som är avsedda för svetsning, och därför påverkas inte temperaturregimerna av mina tekniska egenskaper.
   • Det rekommenderas inte att använda släta stavar för förstärkning. Betongmortel är inte vad som får fotfäste, och stavarna själva glider in i det. När marken rör sig kommer en sådan struktur att spricka.
   • Det rekommenderas inte att ordna hörn genom en direkt korsning, förstärkningsprodukter böjer sig mycket hårt. Ibland när förstärkande hörn kommer till tricks: Värm en metallprodukt till ett smidigt tillstånd, eller med hjälp av en kvarn, slipa strukturer. Båda alternativen är förbjudna, för med dessa förfaranden förlorar materialet sin styrka, vilket ytterligare leder till negativa följder.

   Kvalitativt utförd stärkning av stiftelsen är nyckeln till ett långt driftstid för byggnaden (20-40 år), därför bör denna procedur ges särskild uppmärksamhet.Men erfarna hantverkare rekommenderar att man utför underhållsarbeten vart tionde år.

   kommentarer
    Författare
   Information som tillhandahålls för referensändamål. För byggproblem, kontakta alltid en specialist.

   Entré hall

   Vardagsrum

   sovrum