Rubble Foundation: funktioner och teknik för konstruktion

Byggandet av byggnader av något syfte och komplexitet kan inte göra utan att arbeta med att lägga grunden. För detta ändamål används olika metoder och material. Bland den här listan är att lyfta fram rubelfond, som sedan länge varit populär.

Vad är det

Det är byggandet av stiftelsen är ett grundläggande steg före alla andra byggnadsarbeten vid byggandet av hus eller andra strukturer. Trots att byggmarknaden har ett brett utbud av olika material, är naturliga råvaror också efterfrågade. De naturliga byggnadsmaterialen som används för att lägga grunden bör hänföras till mursten, vilket är en kvalitets- och miljövänlig sten som har funnits i byggandet.

Vissa människor tror felaktigt att användningen av sten är omöjlig under grundläggningen på grund av sin oregelbundna form.Men även med minimal erfarenhet av konstruktion är det möjligt att göra det själv.

Detta är grunden för de flesta byggare som föredrog att bygga under det senaste förflutna.

Nu ökar den konkreta grunden för byggnader sin visuella överklagandeoch viktigast av allt, kan du utföra arbete på arrangemanget med minimal kostnad, med en ganska enkel teknik för att genomföra byggprojektet.

Som en övning visar livet på rubbelgrunden cirka 150 år, det finns även fästningar, vars konstruktion använde detta naturmaterial. Huvuddragen i grunderna av grussten är motstånd mot grundvatten, liksom jordens frysning.

Experter använder flera sorter av detta råmaterial i sitt arbete:

 • Industriell sten. De är engagerade i sin frisättning i speciella komplex där krossad sten är gjord. Denna typ av efterfrågan i arbetet med att stärka järnvägsspår eller hydraulikstrukturer.
 • Rund sten. Processen för bildandet av en sådan ras förekommer naturligt.
 • Postelisty. Den har inneboende oregelbunden geometri, på grund av vilken båsen är efterfrågan på att lägga grunden och fungerar också som ett dekorativt material som används i arbeten för skapandet av landskapsdesign.

Det finns inga strikta krav för att murstenen brukade ligga till grund för strukturen, det viktigaste är att råvarorna inte smuler.

Det är bäst att använda en kakel eller pastelisras. Ett sådant material har till och med kanter som underlättar läggning, eftersom det blir mycket lättare att arrangera prover av rätt form så nära som möjligt till varandra.

Genom att analysera konstruktionen av grunden för mursten kan vi säga att principen om dess genomförande liknar arbetet med byggandet av tegelväggar. Komponenterna under stapling är ordnade på varandra och anslutningen av alla element uppstår vid användning av lösningen. Skillnaden ligger bara i material och komposition som används, vilket ger en bunt - för en stenkast måste du använda en solid betonglösning.

Standardfliken för pappersmassor har som regel en höjd på ca 1,6 m med basen på en speciell kudde sand och dränering.

Stiftelsen ligger ovanför markfrysningsnivån, vanligtvis på ett avstånd av cirka 30 centimeter, då ligger byggnadens källare och bottenvåning.

godsaker

Bland funktionerna i rubble-fundamentet Det är värt att belysa dess främsta fördelar:

 • Användningen av denna ras gör att du kan bygga grunder som kommer att vara olika i höjd och styrka. Detta gäller för byggandet av privata hus med ett stort område.
 • Råvaror består av naturliga komponenter, därför hör de till den grupp av material som inte utgör en fara för människors hälsa. Dessutom skadar materialet inte miljön.
 • Baserna av murar står ut för deras hållbarhet och tillförlitlighet, eftersom berget har utmärkta hållfasthetsegenskaper.
 • Liknande mönster är slitstarka.
 • Materialet kan användas för att bygga grunden för ett hus med olika former och områden.
 • Förstärkning av sådana baser krävs sällan.
 • Stenen är motståndskraftig mot fukt, så basen förstörs inte av effekterna av upptining eller grundvatten.
 • Kullerstenarna i skuren är ett mycket attraktivt material.
 • Ras kan kombineras i arbete med andra byggmaterial. I vissa fall är den del av basen som utskjuter till ytan uppställd av tegelstenar, och den återstående delen, som ligger i marken, är utrustad med en mursten. Denna metod, enligt experter, ger möjlighet att spara på byggnadsarbetet.
 • Basen av rasen har ett högt motstånd mot negativa temperaturer.
 • Det är anmärkningsvärt att rubble-fundamentet praktiskt taget inte behöver repareras, eftersom defekter på det inte bildas över tiden.

cons

Grunden för detta material har också nackdelar.

Dessa inkluderar följande punkter:

 • Eftersom sten är ett naturligt råmaterial är dess värde ganska högt.
 • För att genomföra det förberedande arbetet före stiftelsens uppbyggnad är det nödvändigt att beräkna den mängd material som krävs, vilket kräver vissa kvalifikationer och erfarenheter.Hela tekniken i basarrangemanget bör utföras i enlighet med SNiP. Dessutom är det nödvändigt att mäta grundvattnets nivå i området.
 • Hela processen med att lägga stenar görs manuellt.
 • Ras av oregelbunden form är ganska svår att lägga ut i en platt design.
 • Vid botten av murstenen kan erosion av bindningar uppträda - under penetrationen av vatten i cementmortellen, när den fryser ytterligare, är betongen förstörd och materialens brutna sandpartiklar blåses ut ur basen med vinden, vilket leder till förstörelse.
 • Vid överträdelser i beräkningarna av stiftelsens styrka och strukturens vikt kan det vara nödvändigt att stärka basen. Det är också nödvändigt i områden där det finns tecken på jordmobilitet.

anordning

Låsbearbetningen föregås av förberedande åtgärder för arrangemang av grävningar, liksom sortering av buta - den måste delas ut på grundval av dimensionerna. För att minska tiden för att lägga sten, är en träformning anordnad i en gräv mot varandra, vilken kan justeras i höjd.

Byggandet av stenstiftelsen kan utföras på två sätt:

 • direkt metod - som innebär att hälla betong i en gräv med en skikttjocklek vid vilken berget ska begravas i hälften;
 • Det motsatta är sant - i det här fallet hälls det första skiktet av murbruk med cementmortel, som döljer det till det maximala, varefter efterföljande lager av sten läggs.

De flesta byggare rekommenderar att man lägger ett lager av polyeten på sandkudden med hög styrka innan de fylls.

Det kommer att tillåta att bevara lösningens egenskaper, vilket inte ger en utgång till cementgelé. Sten läggs i två parallella linjer med ett gap för lösningen mellan elementen på ca 5 centimeter. Den övre raden ska läggas så att stenarna överlappar sömmarna i den nedre raden.

För att lösningen ska vara lämplig för hållfasthet, är det värt att använda cement M 500 för dens beredning. Tätheten av kompositionen bör tillåta att den fritt tränger in i sömmarna mellan murbullar. Innan du lägger stenen rekommenderas det att fuktas lite för att avlägsna damm, vilket kommer att ha en positiv effekt på vidhäftningen till morteln.

Hur man gör?

Vid utförande av arbeten med byggandet av murningsfundamentet bör du följa de stegvisa instruktionerna, liksom köpa alla nödvändiga material och verktyg:

 • sand och krossad sten;
 • cement;
 • sten sten;
 • kapacitet för lösning
 • spade, trowel;
 • byggnadsnivå;
 • plumb och manipulera.

Krossad sten kommer att användas för att fylla de hålrum som uppkommer under stenläggningen, sand behövs för att förbereda lösningen, liksom att arrangera kudden nedan, även om grunden ligger grundligt. Ju mindre flaskans storlek desto mer behöver den för basen. Dessutom krävs för vattentätning. Takmaterial eller någon annan produkt kan användas som sådant material.

Teknologi om stenbrott grundar sig på följande verk:

 • Trench-enhet Det är värt att notera att dess bredd ska vara mindre än 2,5 meter. På grund av behovet av en stor rasen storlek. Basbandet kommer att vara ca 0,5-0,6 m.
 • Från insidan av tejpen lämnas ett streck på ca 0,7 m, från den yttre - 1,2 m. Denna funktion kommer att hjälpa till vid arbetet med förflyttningen av formen. Den yttre luckan är fylld med sand.
 • För betongläggning med stenläggning måste byggnadsarbetet utföras enligt storleken som motsvarar höjden på byggnaden.
 • Skivans inre yta är täckt med en film som förhindrar att betongmörnet strömmar genom luckorna mellan plankorna. Dessutom tillåter inte träet att absorbera fukt från kompositionen.

Att lägga ruvsten är gjord enligt detta schema:

 • Efter att ha lagt filmen på botten fylls injektionsmassan;
 • två rader av stenar passar in i det, element bör väljas som är lika stora;
 • Vidare hälls lösningsskiktet som behöver jämnas;
 • bandage tychkovys yttre eller inre sida nära;
 • därefter utförs läggningen i längsgående skikt;
 • hörn av strukturen är bundna med sten.

Under arbetet med lösningen är det nödvändigt att kontrollera fyllningen av alla tillgängliga hålrum.

För att undvika obehandlade områden är det viktigt att förbereda sig för plastblandningen.

För att förbättra denna indikator används olika additiv, t ex mjukningsmedel för betong- eller tvättmedelskompositioner.

Konfigurera grunden med sten utföra följande schema:

 • ett betonglager hälls i botten av grävningen, dess tjocklek bör vara ca 300 mm;
 • varefter stenen läggs, bör bergskiktet vara 200 mm;
 • För att fördjupa klippan i kompositionen är det nödvändigt att använda en förstärkande stång eller specialverktyg;
 • Återstående 500 mm av basen hälls utan att lägga sten. För förstärkning av strukturen med hjälp av stålstänger.

tips

Experter med många års erfarenhet i sin praxis använder aktivt användbara algoritmer för genomförandet av olika processer som möjliggör optimering av arbetsuppgifterna. Liknande råd bör antas av mindre erfarna byggare.

Det finns ett antal praktiska rekommendationer på grund av vilka Det är möjligt att självständigt underlätta självständigt arbete på uppbyggnaden av en murbursfond:

 • arrangemang av mjuka backar i grävningarna under basen kommer att ge ett bekvämare arbetsområde för att hälla fundamentet, eftersom denna funktion kommer att accelerera flödet av sten och murbruk;
 • olägenheter i samband med branta backar kan lösas genom att installera träställningar
 • I de laterala delarna av grävarna, som har ett litet djup, är det nödvändigt att placera tankar där det kommer att finnas en cement-sandkomposition, och mellan dem är det möjligt att göra beredningar av stenar av den erforderliga storleken;
 • innan arbetet på fundamentet gjuts, är det nödvändigt att beräkna i förväg och markera de platser där kommunikation och ventilation kommer att läggas, vilket kommer att minska tiden som krävs för byggandet av grunden,
 • Alla beräkningar av den mängd material som krävs för arbetet bör genomföras innan arbetet på grunden har påbörjats, eftersom kränkningen av arbetstekniken kan leda till negativa följder som påverkar kvaliteten på grunden för stenstenen.
 • Naturliga kullerstenar med de jämnaste kanterna fungerar som ett stöd för hela grunden och strukturen, så de måste försiktigt pressas in i botten av grävningen, se till att de inte svänger och ligger längs gräven och inte över. Därför är en väldigt viktig fas i arbetet sorteringen av murarna i fraktioner.

På grunderna av murverksmassor se i videon nedan.

kommentarer
 Författare
Information som tillhandahålls för referensändamål. För byggproblem, kontakta alltid en specialist.

Entré hall

Vardagsrum

sovrum