Grunden för ladan: vilken är bättre att välja och hur man gör?

Stiftelsen behövs inte bara för hus och stugor, utan även för uthus, som inkluderar skur. Sådana strukturer bygger ofta på en solid grund. Med detta tillägg blir byggnaderna högre och starkare. Det är värt att räkna ut vilken stiftelse som är mer lämplig för en skjul och hur man installerar det själv.

Funktioner av valet av bas

Idag finns det flera sorter av grundbaser. Var och en av dem har sina positiva och negativa sidor. För ladan behöver du plocka upp grunden så noggrant som för de viktigaste strukturerna på platsen.

För att stanna kvar på ett alternativ borde du lita på jordens egenskaper.

 • För en lös sandjord är ett allvarligt problem karakteristiskt: efter smältning av snö eller tung nederbörd blir sådan jord mättad med fukt. Detta kan leda till att han helt enkelt "flyter". Under dessa förhållanden rekommenderar vi professionella att bygga en monolitisk eller tejpbas.
 • När det gäller lerajord måste man komma ihåg att det är föremål för frysning på ett betydande djup. Under sådana förhållanden bildas kvicksandar också. För en sådan jord mer lämplig stapel fundament.
 • Negativa sidor av den frusna jorden och kvicksandar är inte kända för grusytan. Under sådana omständigheter är det möjligt att montera kolonnbasen på ett säkert sätt.
 • Det finns också en speciell stenig jordart. På den kan du bygga någon form av stiftelse. De enda undantagen är skruvbaser.

För att välja den optimala typen av stiftelse är det viktigt att överväga jordens lindring, liksom grundvattennivån. För att få reda på all nödvändig information om webbplatsen, bör du kontakta experterna. Det är dock värt att överväga att sådana geologiska undersökningar kan vara ganska dyra, så de flesta husägare är beroende av erfarenheter och råd från grannarna.Det finns ett sätt att självstudiera jorden för att välja den optimala grunden. För att göra detta görs en skruvskruv. Samtidigt går denna del djupt in i marken för hand, så att det är möjligt att bestämma grundvattennivån samt lagrets lagerdjup vid screedens ögonblick.

Förberedande arbete

Innan du fortsätter till byggandet av stiftelsen under skuren, måste du noggrant förbereda platsen på den plats där utbyggnaden kommer att ligga.

I detta skede bör följande arbete göras:

 • du måste ordentligt planera den plats där stiftelsen kommer att stå med ladan;
 • ta bort allt överskott från marken: hampa, kvistar, smuts, träd, buskar och andra liknande föremål.

Efter att ha klarat marken för varje typ av stiftelse utförs deras arbete. Till exempel grävas en stor grop för en monolitisk bas, och för en linjär grund är det nödvändigt att förbereda en gräv. Om marken har för ojämn mark eller jord med stor lutning, blir det inte så lätt att nivåera det. I detta fall rekommenderar experter att installera grundstrukturer på pålar.

Subtiliteter av tillverkning

Stiftelsen under ladugården kan tillverkas för hand. Det är nödvändigt att i detalj behandla några enkla instruktioner med en stegvis beskrivning av installationen av grunden för denna uthus.

skruv

Skruvbaser är uppställda enligt följande:

 • Först längs väggarnas omkrets måste du sätta markering för skruvhögar;
 • då måste du gräva små spår, mellan dem bör lämnas ca 1,5-2 m; det är nödvändigt att placera högar i de beredda groparna, vilka borde vara belägna vid hörnen; Om strukturen har inre skiljeväggar måste staplarna sättas fast längs sin konstruktion.
 • Om du planerar att lägga ett golv av brädor i en skur, måste du lägga högar med stockar under stavarna;
 • Det är nödvändigt att skruva i stora högar med en diameter på mer än 100 mm och en längd på mer än 150 mm. Det bör noteras att sådant installationsarbete utförs med särskild utrustning.
 • Pålar med mer blygsamma dimensioner skruvas i marken med hand med hjälp av hävarmar, och man måste vara noga med att se till att grundstrukturerna ligger i jämnt vertikalt läge.
 • fasta högar måste skäras i höjd, det är rekommenderat att använda en bubbla eller lasernivå;
 • i rören behöver du hälla cementkompositionen;
 • toppens topp måste vara fastsatt huvud I en struktur sammansätts grunden av en kanal svetsad runt omkretsen eller en I-stråle.

kolumnär

Att bygga en liknande grund för en bondgård, Du kan behöva följande material:

 • betongmortel, som måste hällas i formen;
 • metall- eller asbeströr med förstärkning fylld med betonglösning;
 • murverk;
 • flaskor;
 • betongblock.

Stiftet med stödkolumner för skåpet är konstruerat på ett annat sätt än skruven och innefattar följande steg:

 • För att etablera stöder är det nödvändigt att gräva hål med lämpligt djup, baserat på de märkningar som gjorts tidigare;
 • klyftan mellan stöddelarna bör lämnas i intervallet 1,5 till 2 m;
 • grundstrukturen för en utomhusstruktur bör vara minst 150 mm under markens fryspunkt
 • i botten av groparna är det nödvändigt att spruta stort grus (ca 100 mm), häll dessutom samma mängd sand; dessa material bör komprimeras och lägg sedan takfiltet ovanpå;
 • stöden bör placeras på samma nivå, de borde ligga ovanför marken vid ca 150-200 mm;
 • På toppen av stöden måste du lägga några lager av vattentätning;
 • pelare måste vara omgivna av trottoar så att jorden inte tvättas ut.

band

Ribbstegtyper är de mest populära eftersom de är billiga, tål helt enkelt imponerande belastningar och är mångsidiga.

För att förbereda en liknande skurbas bör följande steg följas:

 • gräva en gräv längs omkretsens omkrets, som är 200-300 mm djup under markens frysningsnivå;
 • grävbreddindikatorn beror på stiftelsens storlek, fritt utrymme bör tilldelas för montering av formwork;
 • Det är nödvändigt att utrusta en kudde av rubel med en tjocklek av 100 mm och sedan ramla det noggrant.
 • på botten av gräset behöver du hälla sand och rammade också;
 • nu är det nödvändigt att förbereda ett forme med en övre kant, högt 200-300 mm ovanför marken;
 • Formpressningen måste stärkas med stutar, varvid den övre ytterdelen sätts ned i tvärgående stavar med ett steg på 1,5-2 m;
 • Inuti formen på väggarna måste du sätta takmaterial eller polyeten;
 • det är nödvändigt att utföra förstärkning, för vilken stålstänger med en diameter av 8-12 mm kommer att vara användbara; Ankaret bör sättas och binds så att en gitter med celler på 40-50 mm erhålls;
 • det är nödvändigt att gjuta betong; För att bli av med luftbubblor bör förstärkning sitta fast i betong flera gånger över hela gjutytans yta.
 • täcka in betongen med plastfolie och fukta det från tid till annan för att förhindra att materialet spricker
 • Efter 28 dagar, när betongen hårdnar till slutet, måste formen avlägsnas och grävningen fylls med jord.
 • två lager av vattentätning bör placeras på betongfyllningen.

Enligt hantverkare är denna grund ganska enkel. Dess konstruktion är inte svårt.

Från skumblock

Stiftelsen av block (skum eller cinder block) är stark och pålitlig.

Den är monterad i flera steg, nämligen:

 • först måste du göra en tomt på webbplatsen och gräva grävar av önskat djup;
 • botten av grävningen måste planeras och täppas;
 • Nästa steg är att sätta upp en kudde av grus och sand;
 • Efter det kan blocken läggas ut i en gräv för att göra detta, hänvisa till tjänster av speciallyftutrustning;
 • cement-sandblandning bör appliceras på sidoväggarna;
 • varje nästa blockrad måste läggas med en liten förskjutning med halva längden av den föregående;
 • I utrymmet som skiljer raderna är det nödvändigt att applicera en lösning av sand och cement;
 • minst 1 rad skumblock bör läggas ovanför marken;
 • bitumen mastic ska appliceras på toppen och sidan med användning av trasor och kvacha;
 • Slutligen bör grävningen fyllas med jord.

monolitisk

Pålitlig och robust är en monolitisk bas. Den kan användas på nästan vilken mark som helst. På så sätt kommer det att finnas en ladugård av alla storlekar i många år, från mycket små till stora (till exempel med dimensioner på 6x4 m).

Tekniken för konstruktion av denna typ av stiftelse innefattar följande steg:

 • under hela gjutningsområdet är det nödvändigt att gräva ett hål, medan dess djup endast ska vara 0,5 m; Efter täppning bör sand (200 mm) hällas på botten, dessutom bör sanden vara lätt fuktad och komprimerad;
 • Krossad sten läggs på det sandiga skiktet (skiktet 200 mm) och komprimeras också;
 • På den resulterande sand- och grusdynan lägger du ut golvplattorna och förbereder dig för att hälla. Därför samlas formen och förstärkning görs; i detta fall bör cellerna i gallret vara 20x20 m, därefter förhöjs formen med betong;
 • du måste utvisa luftbubblor från lösningen, som görs med en speciell vibropress;
 • sätt ett plastskikt på den frusna lösningen;
 • formen kan bara tas bort efter 28 dagar.

Användbara tips

Experter rekommenderar Följ några tips när du skapar en grund för en ladugård.

 • Ekonomisk konstruktion av ett stort område kräver en sektionslayout. I detta fall hälls grunden inte bara vid byggnadens kanter, utan också under den, så att botten av skuren inte dämpar sig över tid men ligger helt enkelt på betongen.
 • Cement torkar helt i genomsnitt inom 24-28 dagar, men det är tillåtet att börja bygga en uthus tidigare - om några veckor när hällhållfastheten nås mer än hälften.
 • Om en kolumnarstruktur är monterad på jordjorden bör man ta hänsyn till att den ska ligga djupare än jordens frysning.
 • Om du vill spara pengar, kan du istället för asbeströr och takfilt använda enkla bildäck. Under förhållandena för en icke-stenig jord behöver de inte fördjupas mycket. Kaviteten av dessa föremål bör fyllas med sand och häll sedan cement.
 • Glöm inte att den kolonnformiga grunden för ladan ska vara vattentät och dräneras utan att misslyckas.
 • Experter rekommenderar i förväg att göra nödvändiga beräkningar och mätningar, samt att förbereda alla nödvändiga indragningar på webbplatsen. Och du måste också bestämma om stiftelsens antal pelare. Annars kan du stöta på allvarliga problem. Till exempel, mitt i arbetet kan det bli klart att det inte finns några droppknutar i marken.
 • Skruvbunkar kan göras något längre om det behövs. För detta ändamål kompletteras ändarna längst upp med gängor och spår.
 • Man måste komma ihåg att klackarna inte påverkar pålarna på något sätt, eftersom deras yttre ytor behandlas med ett korrosionsskyddande medel. Men strukturen mottar samtidigt en tunnelbana, vars omkrets måste täckas med dekorativt material, till exempel siding, kakel eller böljande golv. För att ventilera tunnelbanan är staketet utrustat med ventilationsprodukter.
 • Skuret bör byggas omedelbart efter slutförandet av arbeten med anknytning till stiftelsen. Annars kan svullnad i jorden, som förekommer på våren, flytta kolumnerna något från början.
 • För uthus är det tillåtet att bygga kombinerade sorter av grundfundament, till exempel en kolumnär grund med grillning.För att göra det, måste du fylla grundtunnelsgrund med hak som är konstruerade för att stödja delar som ligger i hörnen i 2 meter långa steg.
 • Blockfundamenten är gjorda av olika typer av block. De vanligaste konstruktionerna av spjällblock och skumblock. Om man bestämmer sig för att göra grunden för det första måste man veta att sådana material har en porös struktur som bidrar till deras snabba förstöring under fuktens verkan.
 • Gör grunden med egna händer, du borde lita på instruktionerna. Försum inte några av stadierna av arbetet.
 • När du bygger grunden för utbyggnaden borde du inte göra några misstag, eftersom det kan påverka tillförlitligheten för hela strukturen som helhet. Om det finns tvivel i sina förmågor är det bättre att vända sig till proffs som, för en avgift, kommer att göra en god och stark grund för eventuella uthus.

På hur man väljer och hur man lägger grunden för ladan, se följande video.

kommentarer
 Författare
Information som tillhandahålls för referensändamål. För byggproblem, kontakta alltid en specialist.

Entré hall

Vardagsrum

sovrum