Vad borde vara djupet på att lägga remsa fundamentet?

Byggare strävar alltid efter att göra sitt arbete enklare och billigare, för att minska tidsförlusten. Komplexiteten och komplexiteten i grundarbetet när man väljer en typ av tejptyp är optimal, vilket ledde till sin stora popularitet. Det är dock viktigt att överväga alla subtiliteter och undvika vanliga tekniska fel.

Särskilda funktioner

Ribbonfundamentet ska ordna runt omkretsen av huset, inklusive under de inre lagerväggarna. Ofta är en sådan grund konstruerad av tungväggshus av natursten, tegelsten eller betongblock. Men det är också kompatibelt med byggnader som har armerade betonggolv. En annan fördel med tejpen är dess lämplighet för placeringkällare och källare. Det är mycket svårare, och ibland omöjligt, att utrusta tallrikstrukturer med sådana rum.

Redan en allmän beskrivning visar att bandens djup är vanligtvis ganska stor. Enkelheten i den använda tekniken motiverar dock användningen i låghus och byggandet av tillhörande anläggningar. Ryggbaser fungerar också bra även där det finns risk för ojämn krympning av byggnaden. Detta beror vanligtvis på jordens heterogena sammansättning, som har olika mekaniska egenskaper. Vid konstruktion av en källare kan du använda grundstrukturen i form av färdiga huvudväggar.

Tjänsteperioden är starkt beroende av det material som används. Så, betong och mursten kan fungera upp till två århundraden i rad. Men mycket beror på:

 • last och dess förändringar
 • Kvaliteten på de material som används
 • egenskaper hos lösningen
 • markegenskaper och klimatparametrar i området.

Tejpen kan tillverkas i monolitisk form, från prefabricerade enheter eller en kombination av dessa två tillvägagångssätt.

  För tillverkning av stiftelsen, förutom betong och mursten, användes ibland deras blandning eller murverk.Tejpen är gjord både i form av en rak kontur och med raster är den geometriska formen rektangel eller trapezium. I vilket fall som helst, bredden är taget inte mindre än den stödda väggen, och helst - 100-150 mm mer. Det stora utbudet av typer av bandfundament betyder inte att de kan väljas godtyckligt, det finns ganska strikta byggstandarder.

  Regulatoriska krav

  Byggandet av en grundstämpel av ett litet bokmärke under ett enhus hus är möjligt även på en kudde med sand och grus, det hjälper till att spara pengar och påskynda produktionen av arbete utan risk. Men detta arbete kan bara göras på vissa markar:

  • ovilliga att svälla
  • helt torr;
  • kännetecknas av enhetlig frysning.

  Förstärkt betongband med grunt djup under ett litet privat hus är 0,3-0,5 m bred underjordisk, källarens höjd är minst 0,3 m. För det mest exakta arbetet, börja med markeringen, gräva sedan grävar, vars väggar ska vara vertikalt jämn. Ett litet intag gör det möjligt att komma ihop i grävningar med ett djup på 0,5 och en bredd på 0,6 till 0,8 m. När utgrävningarna grävas ut och jämnas, tillverkas en sandplatta av 200-400 mm.Det ska tämpas, för ju tätare basen är, desto mindre är det hela huset i hela tiden.

  Sandfyllning görs i lager av 150 mm, det måste fukta det före ramning. För den högsta mekaniska styrkan hälls grus ovanifrån med vattning med en flytande betonglösning.

   För att forma formen ska du använda brädor med en tjocklek på 2 cm på ena sidan. I stället kan du ta mer:

   • skiffer i form av plana plåtar;
   • plåt
   • plywood.

   Formeringen är förstärkt med hjälp av stag och stödstöd, det måste kalibreras vertikalt och horisontellt. Inuti konstruktionen läggs tätt vattentätande material. Till den nödvändiga tjockleken på detta material var mindre, bör du välja bokmärkesdjupet med inriktning på grundvattnets nivå och rörelse.

   Stiftelsen i form av ett band för ett stenhus med två våningar placeras i en grop fylld med 0,3 m sand. Eftersom huset kommer att vara utrustat med sanitära anläggningar rekommenderas att man lägger till ett avstånd av cement och sand upp till 0,1 m tjockt över vatten och avloppsrör.

    Vattentätningen sätts på det frusna skiktet, men det värmeisolerande skiktet behövs inte alltid. Sedan kommer ramen skapad från det förstärkande stålnätet, sedan formen.Bara efter det och du kan hälla bandet som sådant. Bottenunderlaget under huset måste nödvändigtvis gå 200-250 mm djupare än frysen. Skumblokhus är ljusare än liknande storstensbyggnader.

    Men det betyder inte automatiskt att du kan lägga grunden närmare ytan. Vi måste analysera alla parametrar som karakteriserar webbplatsens geologiska struktur. Dessutom beaktas svårighetsgraden av projektet överlapp, möbelprodukter, snöbelastning, som kan vara närvarande på taket, även under en kort tid. Bland de olika alternativen för bokmärken i djupet bör du välja den du har råd av, av materiella skäl. Marken i olika områden fryser genom 100-180 cm, och i de flesta fall är det valt att lägga upp till 150 cm.

    Det är nödvändigt att ta hänsyn till att även vid användning av information från geologisk undersökning och normer för SNiP under beräkningar är det möjligt att hitta endast de minimala nödvändiga värdena.

    För att fullt ut garantera hållbarhet och riskförebyggande är det värt att lägga till basen av källaren 10 cm längre.

    Trenches är tänkta och utgrävda omedelbart med en reserv för alla nödvändiga lager av sängkläder, screeds och ytterligare strukturer.Ett relativt litet hus på marken, som inte är benäget för att höja, kan placeras på basen med ett djup av 600 mm, tillverkad i formatet av en flytande tejp. En sådan konstruktion måste noggrant beräknas, endast det här låter dig undvika förstöring vid flyttning av markmassor.

    Tejpen för luftbetong måste beräknas inte mindre noggrant än under en tegel eller annat tungt material. Ljusheten hos de ovan nämnda strukturerna är vilseledande, utan försiktiga beräkningar av stödets hållfasthet och bärkraft kommer de att visa sig vara opålitliga. Stiftelsens projekt bör förberedas så mycket som möjligt att släcka flytkraften. För tyngre väggmaterial är det obetydligt, men lätta betongblock med lätt betong är lätt att trycka ut ur marken.

    Varning: De flesta arkitekter tror att det är bättre att köra i högar under luftbetong, och att inte fylla bandet.

    Om valet görs ändå till fördel för fyllmedelsstödet är de i beräkningen främst inriktade på:

    • väggens massa och trycket som de utövar på 1 pog. m;
    • massa på alla våningar;
    • svårighetsgraden av takmaterial och underliggande strukturer.

    Hur man beräknar?

    Djupet av förekomst som avses i olika källor och speciell litteratur är inte djupet av en gräv som slits av. Under denna period förstår experter gapet som skiljer markytan från grundens lägsta plan. Tejpen utan fördjupning används extremt sällan, eftersom dess bärkraft är extremt liten. Minsta penetreringen är oftare djup, men samtidigt är det lustfullt. Vi måste beräkna effekten av jordens krafter.

    Längds djup kan inte vara mindre än 50% av djupet av markfrysning. Om grundvattennivån är hög utförs den vanligen vid 100-200 mm under frysstrålen. Ett undantag görs för steniga jordar, grusmassa eller sand substrat med grovt korn. I träskig jord, på torv och liknande skäl måste bandet placeras under problemlagren. Ibland finns det bara tillräckligt gräv till en massiv massa fylld med sand; men ett sådant beslut kan endast göras av utbildade proffs.

    Om det följer av beräkningarna att det är nödvändigt att gräva gräver för djupt, måste du leta efter alternativa lösningar.

    Att värma grunden och den intilliggande marken hjälper till att avsevärt minska den nödvändiga utgrävningen. Organisationen av kvalitetsdränering har inte den sista rollen, det skyddar mot frostpenetration. Sandkudden ska placeras både under tejpen själv och på sidan av den. Det bästa sättet att lösa problemet anses vara ett kombinerat tillvägagångssätt - en kombination av kuddar, isolering och avloppsstrukturer.

    Den genomsnittliga punkten i bokmärket ändras beroende på om huset är uppvärmt eller inte, om det är planerat att göra en källare. För ouppvärmda byggnader finns det tillräckligt med reserver på 10%, och om byggnaden är uppvärmd behöver du 30%.

    OBS: Att sätta bandet djupare än 150 cm rekommenderas inte. Frysning beräknas med hjälp av speciella faktorer. Det är 0,23 för lera och loam, 0,34 för jord från stora fragment och 0,28 för sand.

    Det är möjligt att gräva en grop för en enkel betongremsa som placeras under ladugårdar, fjäderfähus och småhus utifrån 0,5 till 1 m djup. För de flesta av dessa strukturer, förutom de mest massiva, är 80 cm tillräckligt. Men en bostadsbyggnad, till och med en relativt liten (en-berättelse), bör fixas nedan, dess rot är ca 2 meter lång. Skillnaderna är dock inte begränsade till detta.Vid bostadsbyggnad ska bandet förstärkas, vilket ökar sin bredd omedelbart.

    Formen måste innehålla en spärr gjord av förstärkningsstången. En massa stavar uppnås genom användning av stickningstråd. Styrka efter gjutning uppnås i genomsnitt på 28 - 42 dagar. Bara på det härdade tejpen kan du lägga väggen. Vid byggandet av huset med en källare är trench tekniken inte lämplig, blir diket obligatoriskt. Om du planerar att bygga ett två våningar och högre bostäder, måste du använda vanliga block med ökad styrka. deras höjd beaktas verkligen.

    tips

    Det rekommenderas inte att förbereda grävningar som är större än 400 mm. Totalt 0,2 m läggs på plåt och sängkläder. Endast sådana lager ger en verklig garanti mot att sjunka.

    Enligt experter är det värt att ta cement av kategori M-300 för att bilda ett fundamentband i bulk.

    För att konstruktionen ska kunna motivera sig är lösningen endast bildad av rent vatten, frånvaron av föroreningar av lera och jord i inerta material uppnås och proportionerna observeras strikt.

    Djupet av remsa grunden för huset, beräkning och konstruktion av remsan grunden med egna händer visas i följande video

    kommentarer
     Författare
    Information som tillhandahålls för referensändamål. För byggproblem, kontakta alltid en specialist.

    Entré hall

    Vardagsrum

    sovrum