Steg-för-steg-instruktioner för byggandet av grunden för ett ramhus

 Steg-för-steg-instruktioner för byggandet av grunden för ett ramhus

Ramhus ska byggas på starka och tillförlitliga grunder. För detta behöver du bygga en kvalitetsgrund. För att utföra sådant arbete är det inte nödvändigt att vända sig till de dyra tjänsterna av specialister. Husägare själva kan bygga en bra och hållbar grund. Idag ska vi titta på hur man förbereder grunden för ett ramhus.

Särskilda funktioner

Ramhus - en ganska lätt konstruktion. Sådana strukturer kan byggas på nästan vilken grund som helst. Det viktigaste är att kompetent närma sig förberedelsen av en sådan grund och användningskvalitetmaterial som uppfyller alla krav. Dessutom är det mycket viktigt att överväga typen av jord och dess egenskaper.

Husägare kan göra följande:

 • Beställ en brunn för att ta jorden och skicka den till laboratoriet för analys. Baserat på de resultat som hittats kan ingenjörer utföra alla nödvändiga beräkningar. Som ett resultat kan du bygga en mycket stark grund "i århundraden". Om du bestämmer dig för att gå på detta sätt borde du veta att det kommer att bryta banken.
 • Det finns en annan metod att bygga grunden för ett ramhus. Denna metod bygger på erfarenheterna från grannar som bor i området, såväl som för egen kunskap. Det här är det sätt som de flesta användare kommer att bygga ett hem på.

Ett tydligt inslag i ramverket för ramkonstruktionen är dess låga kostnad. Detta beror på att sådana byggnader har en liten vikt, särskilt om vi jämför dem med tegel- eller blockstrukturer.

För att välja en specifik typ av grund för en ramstruktur, måste du ta hänsyn till ett antal specifika faktorer:

 • Den viktiga rollen spelas av markens egenskaper, på vilka arrangemanget av stiftelsen och byggandet av huset är planerat.
 • måste ta hänsyn till närvaro av ett källarområde;
 • vikten av den totala husstrukturen är också viktig, vilket i huvudsak beror på de material från vilka det är planerat att byggas;
 • närhet till grundvatten, samt en indikator på jordfrysning.

Innan man börjar på grunden av ett ramhus är det viktigt att bestämma markens egenskaper. För att förstå denna fråga kan du beställa geologiska undersökningar, men det här, som nämnts ovan, kommer att kosta mycket. Som regel bestämmer människorna själva grundvattnets nivå, deras närhet och jordens omedelbara sammansättning. För att göra detta, gräva ett hål (med ett djup av ca 1,5 m) och undersök jordens snitt.

Så, sandstens-, sten- eller grusfundament där det inte finns någon lera, liksom stora sandiga jordar utan några ingrepp, är den ideala lösningen för att ordna grunden. Dessa baser ackumulerar inte fukt, och när frysning inte sväller.

Dammiga och finkorniga markar kallas annars höjande markar.Sådana skäl kan inte kallas lämpliga för byggandet av stiftelsen.

Jordar med högt innehåll av lera, bredvid vilka det finns grundvatten, kännetecknas av att de sväller upp under frysningsförhållandena.

Bara efter att ha bestämt typen av jord kan du välja en specifik typ av grund för ett ramhus. Denna funktion måste beaktas, annars kan byggnaden inte vara den starkaste och mest hållbara.

Stiftelsen borde tjäna lika mycket som ramhuset själv. I detta fall är det inte nödvändigt att bygga en armerad betongbas på grund av erektionens låga vikt.

Vid val av lämplig typ av stiftelse är det viktigt att inte bara beakta jordens typ, men också egenskaperna hos ramhuset själv. Liknande strukturer är uppställda av trästavar eller metallprofil. Mönstren kompletteras av olika typer av värmare, efterbehandling, såväl som vatten- och ångisoleringsbeläggningar.

I ett enda ensemble utgör dessa komponenter en slags "paj", som består av:

 • gipsskivor, som fungerar som en finish, belägen i den inre delen av strukturen;
 • specialmembran som förhindrar inandning av rök i taket;
 • isolering, som kan vara en tallrik eller rulleöverdrag
 • ytmaterial bestående av polymera råmaterial eller trä (dessa komponenter är ansvariga för strukturens tillräckliga styvhet);
 • ett skyddande skikt av polyeten, som inte tillåter fukt och vind att passera från byggnadens utsida;
 • ytbehandlingskikt (eftersom ytbehandlingskiktet oftast är material som sidospår, tunga och spårbeläggningar eller gipsblandningar).

Experter säger att i händelse av att hitta på territoriet av mycket belägen grundvatten för att bygga en källare kommer inte att fungera. Under sådana förhållanden spelar det ingen roll vilken typ av stift du har valt och hur mycket vattentätning det har blivit utrustade med. En lösning i källaren kommer att ha vatten på en sådan plats.

Det rekommenderas att bygga bostäder, på grundval av vilka det finns en monolitisk grundplatta, på flytande och löst avsnitt. En sådan komponent är oumbärlig under sådana förhållanden, eftersom den ger byggnaden den nödvändiga styvheten.

Vikten av "skelettkropp" -designen faller huvudsakligen på stöddelar, lintar, stutar och spärrar. Alla andra komponenter kan bara ge en sekundärlast, vilket i huvudsak beror på husets specifika projekt. Allt detta har en inverkan på valet av stiftelsen, liksom placeringen av dess nyckelnod. Det är också mycket viktigt att ta hänsyn till uppgifterna om viktfördelningen av ramkonstruktionens komponenter vid förberedelse av stapel- eller kolumnbasen.

Det finns flera typer av fundament. Var och en av dem är byggd enligt sin teknik. Det är ganska möjligt att engagera sig i utarbetandet av sådana grunder på egen hand, utan att tillgripa specialister. Det är dock väldigt viktigt att inte göra misstag. För att göra detta måste du strikt följa de stegvisa instruktionerna.

typer

För att välja lämplig typ av grund för ett ramhus måste du bekanta dig med egenskaperna och egenskaperna hos alla möjliga varianter av dessa baser.

band

Denna typ av stiftelse är oftast vald när man bygger hus med ett litet antal våningar. Populariteten hos sådana stiftelser beror på deras överkomliga kostnad och ganska enkla erektion.Ofta förstärktes bandfundamenten med högar. Sådana mönster kallas också stapelband.

Bandgrunden är uppdelad i två typer:

 • Grunt djup design har ett grunt djup - högst 70 cm. Denna grund ligger ovanför markens frysning. Basen bildas under byggandet av enhusbyggnader på marken, som är föremål för frosthöjning.
 • Det finns också en infälld remsa grund. En sådan struktur adresseras i händelse av att en källare är närvarande i ett ramhus. Djupet av denna källare kan nå 1,2 m.

Om du bestämmer dig för att bygga en sådan variant av stiftelsen under "skelettet", bör du ta hänsyn till att du måste bygga den noga och noggrant och inte tillåta det minsta misstaget. Om utförandet av basen visar sig vara av dålig kvalitet kan detta leda till negativa konsekvenser.

Som regel konstrueras en tejpvariant av stiftelsen om huset är planerat att vara utrustat med en källare eller en uppvärmd tunnelbana. Den grunda basen är perfekt för en stenig mark.Men med en djup frysning kommer det att vara nödvändigt att antingen gräva en gräv på ett stort djup eller att stärka fundamentet med stapelstrukturer installerade under frysningsnivån.

Stapelskruv

En robust bas på skruven är perfekt för konstruktioner på ramen. Den är konstruerad på lösa och instabila jordar liksom på områden som kännetecknas av en svår topografi och närmaste grundvatten.

De främsta fördelarna med stapelfunderingar är:

 • förmågan att utföra installationsarbete utan att specialutrustning involveras
 • snabb installation, som bara kan ta en dag;
 • utmärkta lageregenskaper;
 • motstånd mot markfrysning och grundvattenpåverkan;
 • ett brett utbud av dimensioner och typer, vilket gör det möjligt att välja det bästa alternativet för olika förhållanden;
 • demokratiskt pris
 • möjlighet till erektion under alla årstider.

Stiftskruvfundamentet har dock en allvarlig nackdel - med en sådan grund är det omöjligt att bygga källare. Denna typ av fundament är konstruerad endast för konstruktion av lätta konstruktioner eller kompakta förlängningar.

kolumnär

Denna typ av grund är konkreta pelare, avskilda från varandra. Dessa element placeras runt husets omkrets, liksom vid korsningen av väggar som ligger i den inre delen av byggnaden. Botten av pelarna är basen och toppen är toppen. Tänk på en nyans: huvudet ska vara i ett klart horisontellt läge, eftersom det är på dem att bostadsramen kommer att placeras senare. Höjden på dessa delar är vanligtvis lika med höjden på golvet på 1: a våningen (ca 50-60 cm från marknivå).

Hälften av stöden som ligger under jord, har oftast ett tvärsnitt av rundad form. Den halva som ligger ovanför marken skiljer sig i regel i kvadratisk eller rektangulär sektion. För en sådan grund är det nödvändigt att förbereda en brunn. För detta kan du använda en enkel trädgårdsborr. Ramkonstruktionen för sådana erektioner rekommenderas att vara tillverkad av en skärbräda.

Utgrävningsdiametern beror huvudsakligen på konstruktionens svårighetsgrad, som senare kommer att vara belägen på kolonnbasen.

Stapelområdet är vanligtvis litet. Av denna anledning bör en sådan grund byggas på tillförlitliga stiftelser - fasta jordlager som är lägre än frysningsnivån. Borrningsdjupet för sådana konstruktioner är i regel ca 2 m.

Markhalvdelen av sådana baser är gjorda av material som armerad betong, tegel eller ved. Det kortaste är det sista alternativet. Trästolar håller inte länge, även om de förbehandlas med dyra skyddsimpregneringar. När det gäller tegelpelare kan det ta mycket tid och ansträngning att bygga dem. Av detta följer att betongkolonnbasen är optimal.

Förstärkt betong garanterar en "lång livslängd" av stiftelsen, såväl som maximal styrka, både i kompression och i spänning, vilket utesluter dess deformation vid frostiga förhållanden. Det är möjligt att förbereda lösningen för tillverkning av sådana element med egna händer, men det kommer att kräva användning av betongblandare av hög kvalitet.

Stiftkonstruktioner kan ha en rektangel eller cylinderdel, och de kan inte bara vara konstanta, men också variabler (det vill säga en bred bas). För en variabel bas med pelare måste mycket mer markarbete göras, men på grund av utbyggnaden av stödområdet ökar också bärarkapaciteten hos grundstrukturen.

monolitisk

Den fasta och tillförlitliga är den monolitiska basen. Det är en enda monolitisk plåt av armerad betong. Denna bas ligger direkt under hela ramkonstruktionen. Denna grund kännetecknas av dess största lageregenskaper, speciellt jämfört med andra varianter av grunden. På grund av sådana egenskaper kan en monolitisk struktur ge tillförlitligt och stabilt stöd till och med till en tung struktur under förhållanden med hävande jord.

Tjockleken på armerade betongplattor börjar från 10 cm. Vid basen är en ramad sand och grusplatta kompletterad med ett vattentätande lager. En förstärkande bur monteras på toppen, bestående av 2 galler, säkert anslutna till varandra. Monolitiska plattor är släta och kompletterade med förstyvningsmedel.

Beräkning av nödvändiga material

För att beräkna de material som behövs för att bygga grunden kan du använda byggnadsräknare online.

Volymen av nödvändiga komponenter kan beräknas oberoende. För att bestämma det önskade antalet pelare för stapelfonden måste du studera husets projekt, om du har en.

Om det inte finns något husplan:

 • du måste rita omkretsen av den framtida ramkonstruktionen och välja punkterna för monteringsstället för pålarna (detta ska ske i hörnen, vid korsningen på vägggolv samt kring omkretsen, upprätthålla ett steg på 1,5-2 m);
 • Eftersom ramkonstruktionerna är utmärkta med låg vikt, är förstärkningen av strukturen knappast nödvändig, så det vanliga arrangemanget kommer att räcka;
 • Nu måste du räkna antalet markerade poäng.

Förberedande arbete

Innan man går vidare till installationen av stiftelsen är det nödvändigt att utföra förberedande arbete. Tillförlitlighet och hållbarhet i byggandet beror på detta stadium.

Arbetsfaser:

 • Först måste du jämföra platsen för byggandet av huset. Alla rötter, träd, gräs, sop och stubbar ska avlägsnas.
 • Efter det är det nödvändigt att göra konturmarkering av konstruktionen. Det bör noteras alla vinklar, samtidigt som man behåller det nödvändiga avståndet från husen i grannskapet.
 • För att korrekt hitta huset på platsen måste du överväga flera viktiga faktorer, inklusive byggnadens beräknade höjd samt placeringen av andra byggnader.
 • När du har slutfört markeringen måste du installera en kudde med sand eller jord.

Vid detta förberedande arbete kan anses vara fullständigt.

montering

Låt oss i detalj läsa instruktionerna för att förbereda grunden för ett ramhus med egna händer.

För att skapa en stapelstiftelse är det nödvändigt att utföra följande arbete:

 • Det är nödvändigt att fördjupa de förberedda pelarna med en speciell installation. De slaktas till ett visst märke i de utsedda områdena. Därefter avklippas de återstående ändliga elementen av nivå. För ramboende är det tillåtet att få högar med den minsta delen.
 • Skruvmetalldelar vrids med en speciell enhet.
 • Om du vill installera pålarna själv måste du först borra brunnar med breda baser. Deras djup beror på jordens egenskaper. Det är nödvändigt att nå den hårda basen.
 • Nästa i hålrummet lägger ut vattentätande lager och ram och betong hälls. Det rekommenderas att ta lösningar av M300-M400.
 • När du har installerat pålarna måste du fixa grillen. Därefter kommer det att förlita sig på ramen för väggplattor. Rostverk kan vara monolitisk eller modulär.
 • Prefabricerat element monteras på högar av armerad betong med lock.
 • Monolitiska delar monteras på byggplatsen: sätta formen, botten av flotte foundation göra en kudde, regnkläder,fixa ramen och anslut den med förstärkningskolumner. Häll därefter betonglösningen.

Därefter kan vi anta att grundstiftelsen är klar.

Nu kommer vi att överväga steg-för-steg-instruktionen om installationen av grunden för pelarna under huset på ramen:

 • Markera planen. Racks ska ligga i hörnen, i linje med skärning av golv, liksom på omkretsen i steg om 2-3 m. Dessa märken ska överföras till webbplatsen.
 • Därefter gräva hål för pelarna. Om konstruktionen är gjord av asbeströr eller monolitiska element, ska utgrävningen göras som en motorbuss (den kan hyras).
 • Under stativet kan stenburkar grävas med en spade. Samtidigt bör utgrävningens dimensioner vara 60x80 cm och djupet - 20-30 cm lägre än markens djupfrysning.
 • Vattentäta monolitiska strukturer omedelbart (sätt ruberoid i groparna). För delar av tegel, buta eller sten bör vattentätning installeras på den redan färdiga konstruktionen.
 • För en konkret struktur bör en armaturram monteras.
 • Montera formen ovanför marken till en viss höjd (minst 40 cm).
 • Sedan hälls lösningen.
 • Sedan är grillen installerad på samma sätt som vid stapelfonden. Det kan dock inte vara.Sedan lägger du på stången på toppen av stativet, vilket kommer att stödja ramkonstruktionen.

Sammanfattningsvis måste du utrusta väggmurar som upptar avståndet mellan stolparna. På dessa platser gräver du en gräv i 20-30 cm djup. Basen är fylld med betong. När det hårdnar till slutet kan du bygga en vägg. Om vi ​​försummar detta skede behöver vi en nedre partition för isoleringen, så att golven i bostaden inte är för kalla.

Att bygga en grund med pelare i sig är inte så svårt. Det är bara nödvändigt att ta hänsyn till att med en sådan design är det mycket problematiskt att göra en källare, därför är det bättre att överge ett sådant företag. Denna grund är billigare än tejp eller hög.

Låt oss överväga hur du förbereder en billig remsa grund med dina egna händer:

 • Först måste du gräva en gräv / grop. Oavsett vad du väljer, ska utgrävningsbredden vara 0,5 m större än den angivna omkretsen. Detta är nödvändigt för att arbetet ska bli bekvämare.
 • Djupet av gräset / gropen beror på jordens typ. I regel är denna siffra 0,8-0,15 m, med hänsyn till kudden.
 • Då måste du markera omkretsen på grundväggen.Det är nödvändigt att noggrant mäta alla vinklar och se till att sidorna är parallella.
 • Därefter bör du fixa formen. Dess höjd beror på basens dimensioner, om det finns några. Denna parameter måste dock vara minst 40 cm över marknivå.
 • Bredden på den framtida tejpen beräknas på samma sätt som väggtjockleken (100 mm bör läggas till detta värde och 200-300 mm kan göras för ramkonstruktionen).
 • Lägg nu en kudde med sand med en tjocklek av 10-20 cm.
 • Vidare monteras ramkonstruktionen.
 • Sedan hälls betongen. Det är tillrådligt att använda märket M300 eller M400.

Denna grund är bra eftersom den inte kräver noggrann förberedelse och installation av ytterligare strukturer för väggkonstruktion.

När det gäller konstruktionen av en monolitisk platta, bör du följa denna instruktion:

 • Först i marken är det nödvändigt att göra en hack till djupet av det friska lagret. Öppnad behållare måste komprimeras.
 • Därefter ska du fortsätta till installationen av sand och grus kuddar. Dess tjocklek ska vara ca 20 cm.
 • Nu behöver du rulla ett par lager polymerisolering av vattentätning.
 • Därefter fylls förberedande betongskikt med en tjocklek av 5 cm.
 • Därefter måste du installera en solid solid ram. För att göra gallret bör du ta en tjock armatur med en diameter på 12-16 mm. Den måste sättas fast, vidhäfta till ett steg på högst 40 cm i två riktningar.
 • Stavarna måste vara bundna med tråd. Gör två plan och anslut dem till varandra på kort avstånd (ca 10-15 cm).
 • Nu kan du fortsätta att hälla lösningen. För en sådan grund kommer det att behöva en hel del. Med sådant arbete kan du inte välja billigt material av medelkvalitet. De bästa märkena är M-300 och M-400.

En solid monolitisk grund ligger på samma nivå med marken. Dessutom är det möjligt att arrangera källaren och källaren. Mer djupgående och stor platta behövs inte för ett litet hus på ramen. Det är bättre att bygga en liknande grund för stora byggnader.

Om du har lerajord på platsen är det bättre att börja borra när torrt väder kommer att vara ute.

tips

Vid förberedelse av grunden för ett hus med ram, är det nödvändigt att använda högkvalitativ cementmortel. Hans märke bör inte ligga under M250.Experter rekommenderar att man använder föreningarna M300 och M400. På grus, stenig och stenig sandjord kan du utrusta alla typer av stiftelser. Om du bestämmer dig för att bygga en kolonnform, bör du veta att den mest tillförlitliga kommer att ligga till grund för armerad betong. Sådana delar är inte föremål för deformation och är mycket resistenta.

Om marken på platsen är stabil kan du inte spendera pengar och bygga en grund grund. Grunden på stallar är ofta konstruerad i områden med stor sluttning, eftersom det är för svårt, långt och dyrt att jämföra dem. För att brunnarna ska bli korrekta måste skruven vara stående upprätt.

Stiftelsen, som är placerad av tegelsten, kan installeras endast på ett betonglager. Detta gäller för tejpen, och till kolonnbasen. Om du bestämmer dig för att bygga en grund av skruvhögar, bör du veta att de kan förlängas, om det behövs. För detta ändamål är de övre ändarna av dessa delar utrustade med spår och trådar.

Skruvbunkar kan installeras i marken, inte bara med hjälp av specialmekanismer utan även manuellt.På grund av denna funktion anses sådana konstruktioner vara mycket praktiska vid byggproblem.

En av de mest tillförlitliga och starka är med rätta erkänd som en monolitisk grund. En sådan grund kommer att bli dyr, men det kommer att ge en grund och ett ramhus med ett långt och problemfritt livslängd. Inte den sista rollen i byggandet av ramkonstruktioner är husets projekt. Det är bättre att beställa det från experter som inte kommer att bortse från alla nödvändiga punkter och nyanser.

När du bygger en stiftelse, följ alltid instruktionerna, speciellt om du inte har relevant erfarenhet. Gör inte misstag, förbereda grunden för ett ramhus, eftersom det kan leda till negativa konsekvenser för hela byggnaden som helhet.

Denna berättelse visar i detalj hur förberedelsen och installationen av grundgrunden för det framtida ramhuset utförs.

kommentarer
 Författare
Information som tillhandahålls för referensändamål. För byggproblem, kontakta alltid en specialist.

Entré hall

Vardagsrum

sovrum