Stiftelse reparation: rekonstruktion alternativ och sätt att förbättra

 Stiftelse reparation: rekonstruktion alternativ och sätt att förbättra

Byggandet av en eventuell huvudbyggnad börjar med grunden. Om det är fel att lägga, kommer fästningsdesignet att bli hotat och snart börjar det bli svårt. Problem med grunden kan vara av olika orsaker, men det är viktigt att identifiera och lösa dem i tid, annars kan det vara farligt för livet för dem som kommer att vara i ett akuthus.

Orsaker till förstörelse

Alla hus som byggs på stiftelsen kan fungera ganska länge, men i vissa fall kan egooperationen minskas avsevärt om sprickor finns i basen.Förstörelsens början kan leda till sprickor på väggarna, vilket i sin tur kan orsaka en fullständig kollaps av strukturen.

För att förhindra att det händer är det viktigt att i tid svara på förändringar i stiftelsen, särskilt när det gäller den gamla strukturen.

Om några sprickor upptäcks är det nödvändigt att spåra dynamiken i deras ökning. Om det är det är det nödvändigt att snabbt gripa in och reparera problemområdet. Om sprickningen var en gång och inte längre rör sig, räcker det med att eliminera det, och i framtiden kommer det inga problem. Det enklaste sättet att ta reda på skadans art är med hjälp av gipsbakterier: de är överlagda på rätt ställe över sprickan, då förväntas flera dagar. Efter två eller flera dagar kan du utvärdera resultatet - om strålningen är intakt, så är allt i ordning, kosmetiska reparationer behövs.

Om skadorna är allvarliga och det finns fyrbåtsbrott, är det viktigt att omedelbart ta upp restaureringen av basens normala utseende under huset.

Gipsfyren

För att förhindra att sådana situationer återkommer, är det fortfarande nödvändigt att avgöra varför förstörelsen av stiftelsen började, och vilken orsak påverkat detta. De mest troliga faktorerna är flera.

 • Ökningen i massan av byggnaden, som ursprungligen var mycket mindre. Alla slags förlängningar, organisationen av andra våningen eller vinden kan lägga den vikt som grunden inte är redo att motstå.
 • Markrörelse på grund av naturfenomen. Sommarvärme, hösten vårregn och vinterförkylning orsakar en ökning och minskning av markens storlek, som från år till år påverkar grunden, och förr eller senare kan de allvarligt snedvrida den.
 • De problem som är förknippade med överträdelsen av vattentätningssystemet, som bör läggas tillbaka under stiftelsens bildning.
 • Nödsituationer på grund av användningen av kommunikation. Detta kan vara en brist på rörledningen med vatten eller avlopp, vilket gör det möjligt för en stor mängd vätska att agera på botten av huset och förstöra det.
 • Grundvatten, vilket kan vara för mycket. Att inte ha studerat jordens egenskaper och grundvattnet som går under den, är det möjligt att bygga ett hus på ett olämpligt område, vilket kommer att leda till en snabb förstöring av strukturen. För att undvika detta kan du tillbringa dräneringssystemet under stiftelsen, men det måste ske innan konstruktionen påbörjades.
Öka byggnadens massa
Foundation vattentätning
Rörledning med vatten
grundvatten

  Jordens påverkan på vilken byggnaden är belägen är viktigast för husets integritet, om grunden samverkar med den frusna marken, då under upptiningstiden kommer dess dimensioner att förändras vilket kommer att påverka byggnadens fundament negativt. aggressiva ämnen slängs ut, de påverkar jorden, påverkar negativt betongen från vilken grunden är gjord, försvagar den och leder till sprickbildning.

  För att undvika detta är det nödvändigt att inte bara avlägsna källan för markförorening utan också att byta marken runt huset och stärka grunden med murverk, som har ett lager av takmaterial mellan den gamla produkten och den nya delen av byggnadsbasen.

  Det är möjligt att stärka problemområdet med hjälp av förankrad armerad betongfundament, som blir ett skyddsskikt och för en tid kommer att kunna klara alla attacker från externa faktorer som var katastrofala för den gamla produkten. För att inte upprepa samma problem är det lämpligt att försöka minimera de skadliga faktorer som finns nära huset.

  Vanliga defekter

  På grund av de olika effekterna i källaren kan det finnas defekter av mycket olika natur.

  • Intensiv påverkan på en del av grunden för en byggnad kan leda till ökat utnyttjande av en av sektionerna, vilket kommer att leda till en snabbare försämring. Detta kan gälla för byggnader av trä, till exempel ett bad eller en bastu, som ofta används.
  • Om grunden för byggnaden är gjord av tegelkolonner, då kan själva jordens inverkan destabilisera dem. Det finns en mark som sväller kraftigt på grund av temperaturskillnaden, vilket gör att stöden tål allvarliga laster, som de inte klarar av och vrider. Förändringar i fördelningen av belastningen på basen kommer att orsaka det aktiva utseendet på olika typer av defekter.
  • Nedräkningen av en del av stiftelsen, som uppstår på grund av överträdelser av normerna för byggandet av basen själv eller konstruktionen på den Om det inte är korrekt att utgöra grunden för ett hus, eller om du inte tillämpar nödvändig teknik, bör du inte förvänta dig en lång livslängd, och mycket snart kommer problem att påbörjas.
  • Inverkan av nederbörd på grunden av fästningen är av central betydelse.Vanligtvis monteras den här delen av huset så att den är nästan helt i marken, men om en betydande del är på ytan måste den komma i kontakt med luften, solen och fukten i form av nederbörd. Särskilt akut påverkan av naturresurser upplevs om strukturen översvämmade under vintersäsongen, i det här fallet är det viktigt att inte tillåta en lång tomgångstid för stiftelsen. Så snart det blir hållbart måste du börja bygga ett hus, eller bygga åtminstone ett skydd som inte tillåter att yttre faktorer påverkar basmaterialet.
  • När man lägger grunden för FBS-blocken är det möjligt att upptäcka problemområden om processen med grundkonstruktion gjordes felaktigt. Ett av blocken kan börja smula, vilket leder till en ojämn belastning på de andra, och strukturen blir helt ömtålig.
  • Om basen under huset är gjord av tegel kan de också spricka eller kollapsa på grund av ett antal ovanstående skäl.

  I det här fallet är det viktigt att hitta ett problem och stärka det, men inte mindre betydande händelse kommer att vara sökandet efter orsakerna till ett sådant problem, vilket gör det möjligt att undvika återfall av denna situation.

  • För byggnader uppförda på högar finns det möjlighet att skjuta ut dessa strukturer. Orsaken kan vara svullnad i jorden, vilket under det första året sedan byggandet av byggnaden destabiliserar stöden. Det är viktigt att kontrollera denna process och hålla reda på hur många som stöder ett hus står på.
  • Stiftelsens deformationsegenskaper kan ha ett antal skäl, bland annat: en liten bärare av stiftelsen; akut blötläggning av jord runt basen; stor vikt av stiftelsen själv byggande av ett stöd under huset på de markar som är starkt inskränkta av olika naturfenomen.
  • Deformation av källarväggarna kan uppstå av skäl som masonstruktornas låga hållfasthet. ytbelastning, som ligger nära framtidens byggnad; svullnad av jord från frost med betydande markdeformationer som påverkar grunden.
  • Processen med murverklagning kan göras av sådana skäl som murverkligationen gjordes felaktigt eller inte alls alls. minskning av styrka indikatorer på grund av långvarig drift, frekvent exponering för fukt andra aggressiva influenser överbelastning av strukturen, som kommer att vara ett stöd för huset.
  • Problem med sidans yta kan uppstå när negativa faktorer påverkar strukturens yttre del. Förekomsten av vattentät av dålig kvalitet eller ingen alls.
  • Stiftets luckor i höjd, vilket kan uppstå på grund av att jorden sväller starkt från frostens effekter. Om det finns några kränkningar i de tekniska egenskaperna i stiftelsen under huset, kan sådana problem inte undvikas.
  • Sprickor i källarplattan kan uppstå om grundvikten är för stor, eller under dess konstruktion lades en förstärkning med liten diameter.

  Om det märktes att huset hade sjunkit, är det värt att leta efter orsaken i grunden, eftersom byggnivån i förhållande till marknivå beror på dess skick. Mindre skada är när basen under byggnaden endast är något flakande, i vilket fall det är nödvändigt att stärka dess yttre del och analysera orsakerna som medför negativa resultat. När det redan finns ett gap i strukturen är det nödvändigt att agera omedelbart, eftersom mer allvarlig skada börjar senare om de inte stoppas i tid.

  När det gäller problem med grunden för ett trähus, där problemområden har uppstått mellan basen och den första kronan, är det bättre att bearbeta dem med hjälp av bituminösa blandningar.

  Oavsett vilka problem du kan ha med byggnaden och grunden där den står, bör du noggrant analysera objektet för att kunna vidta lämpliga reparationsåtgärder.

  Skador Diagnos

  De vanligaste orsakerna till skador på grunden för byggnader är nederbörd, grundvatten och frysning. Dessutom finns det ett antal mer specifika skäl:

  • brott mot integriteten hos vattentätningsskiktet under deformationstransformationer i själva strukturen;
  • brott mot vattentätningsegenskaper som observeras med för lång användning
  • felaktig installation eller läggning av vattentätning av olämpliga funktioner;
  • sprickor i kammarens vändning på grund av användningen av icke-frostbeständiga material för denna produkt;
  • Hög grundvattennivå, som är oacceptabel, inte fastställd som tillåten under byggnadsperioden.
  • förstörelsen av markbädd nära byggnaden eller användningen av vattentätning för djupt,speciellt om det inte finns något andra lager nära basen.
  Foundation vattentätning
  Crack mot sockel
  Högt vatten bord
  Jordförstöring

  För att klara av sådan skada behöver du göra en ny vattentätning under byggnaden för att ersätta den som inte längre kan utföra sina funktioner på rätt sätt.

  För detta görs ett hål med en höjd av flera tegelstenar i källaren, där två lager av vattentäthet läggs, varefter tegelstenarna returneras till platsen.

  Om det finns en förstörelse av betongfundamentet, är huvudorsaken utlakningen av alkalier eller förstörelsen av själva materialet. Dessutom kan orsakerna vara:

  • Effekten av alltför mjukt vatten med alkali;
  • Närvaron av vatten nära betongen med salt.

  För att eliminera sådana problem är det nödvändigt att minimera antalet negativt påverka konstruktionen av vatten med hjälp av en flik i avloppssystemet. Därefter måste du återställa det som har lidit och skydda strukturen från upprepningen av samma negativa inverkan. För vad är utgrävningen av jorden till grunden för grunden, rengöring av de drabbade områdena och användning av cement-sandmortel som skyddande skikt.Dessutom stör det inte skjortan med tegelstenar, vilka impregnerades med bitumen och takmaterial med asfaltmastik. När arbetet är klart fylls utgrävningen med oljig lera.

  Förstöring av betongfundamentet

    När det gäller tegelgrunden kan orsakerna till separationen av en sådan struktur vara:

    • murverk utan ligering;
    • svaga indikatorer på produktens styrka;
    • överbelastning av strukturen, om huset var färdigt.

    För att eliminera dessa nackdelar kan du expandera grunden eller överföra delen av belastningen med hjälp av fjärrbalkar, vilket hjälper till att återställa fundamentet.

    Det kan också finnas strukturella luckor i höjd som uppstår på grund av frosthöjning av marken.

    För att fixa detta och för att undvika repetition i framtiden måste du ersätta den fela jorden med den rätta som inte uppträder aggressivt under en väderbyte. En viktig åtgärd är att återställa det blinda området som kan isoleras. Om det behövs är det möjligt att utrusta dräneringskanaler för att tömma överskott av fukt. Syndar bör fyllas med dräneringsmaterial.

    Foundation Blindområden
    Foundation Drainage

    Om det finns sprickor i källarplattan eller om krympningsprocessen är ojämn, kan orsakerna till detta vara:

    • förhållandet mellan storleken på basen av foten på stiftelsen valdes felaktigt;
    • smal källare;
    • den stora vikten av basen som den inte konstruerades på grund av förlängningar;
    • grundlagets låga bärkraft på grund av konstant kontakt med fukt.

     För att eliminera sådan skada måste du stärka basen under huset med ökningen. Det är viktigt att ta bort all skada för att sedan utföra arbete vid återuppbyggnaden av byggnadens väggar, där små eller stora sprickor ofta uppträder. För att stärka detta arbete är grunden inte meningsfull.

     När det gäller stentfundamentet kan det finnas en separation av murverket och förlusten av hela stenar, vilket är typiskt för murbassängen. Stenarna själva kan förstöras, vilket medför deformation av lösningen som höll dem. För att lösa detta problem måste du hitta en plats för förstörelse och genomföra en rad återställningsåtgärder som kommer att returnera murverket till dess plats, och skyddsåtgärder kommer att förhindra upprepad förstöring.

     Återställningsmetoder

     Att reparera grunden kan göras med egna händer, även om arbetets väsen är ganska komplext och kräver kunskap om vissa regler. Först och främst måste du förstå hur aktiv förstörelsen är och beroende på detta, välj alternativet för att återställa strukturen. Detta kommer att kräva pålägg av gipsremsor, som efter stelning kommer att kunna klargöra alla nyanser. Vid en spricka i en sådan foder är det nödvändigt att genomföra omedelbar reparation av grunden så att förstörelsen inte kommer att gå på byggnadens väggar. Om gipset var kvar på plats och inte fick någon skada, är allt som behövs för att ta bort sprickorna genom att utföra kosmetiska åtgärder.

     Du kan fylla luckorna med cementmortel, som håller hela strukturen under en tid, men förr eller senare måste du byta stöd.

     Om du kan klara av det, är hällning det bästa alternativet, eftersom det kan utföras utan att lyfta byggnaden eller andra allvarligare handlingar med stödet. För de situationer då förstörelsen började överallt är återuppbyggnaden av hela stiftelsen nödvändig. För att göra allt rätt behöver du en steg-för-steg-instruktion där den korrekta sekvensen av åtgärder anges.

     • Grävning av byggnadens bas görs med hjälp av skovlar, med vilka delar av marken släpps från marken intill fundamentet. Det är viktigt att göra en tunnel med en vinkel på 35 grader.
     • Ytan på vilken restaureringen ska utföras måste vara helt fri från förorening. Det är nödvändigt att ta bort det gamla materialet och rengöra alla sprickor bra.
     • Behandling av problemområden med en djup primer, som senare kommer att bidra till bättre kontakt med cement.
     • Efter alla aktiviteter som utförts är det nödvändigt att borra hål i fundamentet, som måste passera genom basen och vara belägen på ett avstånd av 60 cm från varandra. För optimal effekt måste du göra flera rader av sådana hål, från två till fyra.
     • Nästa steg är att använda ankare, på vilka förstärkning är svetsad. Således kan du få ett kvalitetsformat, vilket kommer att vara ytterligare åtgärder. Det är viktigt att applicera en anti-korrosionsblandning på förstärkningsfogarna så att produkten håller längre.
     • På förstärkningen behöver du installera ett rutnät som kan tillverkas oberoende, eller en enklare version av kedjelänken väljs. Det är på dess yta att de isolerande och vattentäta skikten är organiserade. Sådana åtgärder minskar effekterna av negativa faktorer, och en förstärkt källare under huset varar mycket längre.
     • Vid anordningen av vattentätning kan du använda en enkel film, som används vid dränering och vid byggandet av avloppsvatten, och mastic hjälper till att säkra det säkert.
     • Nästa steg involverar hällformning med en konkret lösning. För att spara en del av lösningen kan du lägga till stenar eller skräp till det.
     • Väntar på ögonblicket tills det återställda området är helt torrt, så kan du begrava allt.

     Om du behöver reparera grunden för ett gammalt hus av trä eller panelkonstruktion, måste du använda en annan teknik.

     Vad passar bara två alternativ för åtgärd:

     • lyfter basen och installerar den på en ny design;
     • fullständig grundförändring.

     Om grunden för byggnaden är utrustad med skruvhögar, kommer dess reparation att ske på ett speciellt sätt.

     1. Ett trähus installerat på denna grund kan enkelt höjas och repareras, men det är viktigt att göra det korrekt. Du ska inte skjuta hela huset på en gång, du måste utföra denna process i delar.
     2. Det första du behöver öppna jorden nära ett stöd, samtidigt som du har platsen för rörstöd eller en jack.
     3. När det gäller en stapelfundament, kommer cementkalkmörtel, som behöver hällas under blindområdet, den bästa lösningen för arbete.
     4. Efter stelning av en hög kan du fortsätta arbeta med den andra. Det är viktigt att genomföra återuppbyggnadsarbete på bara en hög och inte mer.
     5. Därefter kan du fylla i ytterligare formning eller lägga en motorsåg längst ner i kolumnerna.

     Det finns en annan version av återuppbyggnaden av sådana grunder, vilket innefattar användningen av förstärkande nät, det vill säga kronorna som placeras över fundamentet och svetsas. Eventuella problemområden kan ändras, det viktigaste är att ta reda på hur man utför processen självt utan att bryta mot sina grundläggande lagar.

     Stiftelse förstärkning

     Eftersom grunden är huvudstrukturen som håller hela byggnaden på den, måste staten alltid vara komplett,utan betydande skador och integritetsbrott, annars skulle det innebära problem av mycket allvarligare karaktär. Det är sediment eller allvarliga sprickor som kan orsaka delvis eller fullständig förstörelse av en byggnad, och om det är bostad, är det en stor fara för de människor som bor i den.

     Sedan installationen av stiftelsen under byggnader har använts under mycket lång tid har de också lärt sig att hantera problem som kan uppstå. Principen är att en ny läggs runt den gamla basen, vilket stärker den och förhindrar att den kollapsar ytterligare. Huvudstadierna av detta arbete reduceras till flera åtgärder.

     • Gräva marken i hörnen av huset på den plats där stiftelsen är. Det är viktigt att dessa gropar är kvadratiska. Hålets djup och bredd ska vara meter per meter. Det är viktigt att fördjupa minst en halv meter lägre än den befintliga strukturen som behöver återställas.
     • Produktion av armeringsburar, som borde vara lika mycket som vinklarna i huset. Om problemen är allvarliga är det bättre att använda förstärkningen längs hela byggnadens vägg.
     • Nästa steg är installationen av metallkonstruktioner i de utgrävda hålen och häller dem med betong.

     Det är viktigt att välja ett varumärke för lösningen, vilket garanterar den största styrkan i den färdiga strukturen.

     Det är önskvärt att göra processen att gräva hål konsekvent och arbetet ska utföras i steg så att de öppna områdena inte kommer i kontakt med miljön alltför länge, vilket kommer att påverka dem. Så snart som gropen fylld med betong har torkat, är det möjligt att börja arbeta från andra vinkeln, det är viktigt att kontrollera basens tillstånd, på vilket fundamentets integritet kommer att bero på.

     När det gäller trähuset är det mycket svårare att arbeta med det. Problemet är att kronan av en sådan byggnad ofta ruttnar och kollapser, vilket i hög grad hindrar processen att återställa fundamentet. Innan du börjar arbeta med stiftelsen är det nödvändigt att byta ut timmerhus längst ned i ett privat hus, så att den färdiga byggnaden kan klara ytterligare reparationsarbete och efter det har tjänat i många år.

     Om det finns arbete för att stärka grunden för ett trähus, är det viktigt att ha en tydlig följd av åtgärder.

     • först kommer att behöva demontera basen av husetDet kommer att vara början på arbetet för att stärka hela strukturen.Det är nödvändigt att delvis demontera stiftelsen i den nedre loggens område för att få tillgång till de brädor som ska bytas ut. I den del där det ruttna träet kommer i kontakt med det vanliga, måste du göra en sågklinga.
     • Det andra steget involverar genomföra rekonstruktiva åtgärder runt husets omkrets. Efter att ha bytt trädel av byggnaden är det nödvändigt att förnya och demontera grundelementet. Bara efter att en sida är helt klar kan du gå vidare till nästa vägg. Det är i den här sekvensen att arbetet går. Att byta krona på ett trähus är inte en lätt uppgift, eftersom du måste ta bort så många som två rader, installera ett nytt träd på plats och samtidigt impregnera det med en komposition som skyddar mot alla slags negativa influenser och ett vattentätlager för extra skydd.
     • Nästa steg involverar lossningshytter, för vilken det är nödvändigt att ta bort allt från tungt som finns i huset. Detta görs för att kunna stärka grunden i relativt bekväma förhållanden. Om möjligt är det bättre att extrahera från byggnaden även en dörr med golv som har en betydande totalvikt.
     • Stiftelseöppnande aktiviteter, förutsatt att man gräver hål som kommer att placeras på ett avstånd av två meter från varandra, och i dem för att placera kanaler, men du kan använda I-balkar. Med dessa strukturer kan du höja huset till den höjd där du kan kvalitativt stärka stiftelsen.

     Stöden som huset står står tillfälligt upp, och vid det här laget görs allt huvudarbete, varefter huset faller och allt går tillbaka till sin plats.

     Oavsett vilka problem som är förenade med fundamentets integritet, måste de hanteras och göras på ett rättvist och korrekt sätt.

     På tekniken för källarreparation, se följande video.

     kommentarer
      Författare
     Information som tillhandahålls för referensändamål. För byggproblem, kontakta alltid en specialist.

     Entré hall

     Vardagsrum

     sovrum