Stiftning av stift: Steg-för-steg-instruktioner för konstruktion

Att fylla en solid grund kräver en stor betongblandning, som inte alltid kan beredas på en gång. Byggarbetsplatser använder en betongblandare för detta ändamål, men i ett privat hus kan inte alla ha råd med sådan utrustning. I den här artikeln kommer vi att överväga steg-för-steg-instruktioner för självhällande grunden för ett privat rum.

Särskilda funktioner

För tillverkning av betong, används cement och hjälpkomponenter (grus, expanderad lera, sand). Vatten bidrar till att förbättra lösningens fluiditet, och mjukningsmedel och tillsatser tillsätts till blandningen för att skydda mot svåra frost. Att hälla en vätskeblandning i en form (formwork) innebär början på irreversibla processer i betong, nämligen: inställning, härdning.

Under den första processen blir lösningen till ett fast tillstånd, eftersom vatten och dess komponenter interagerar med varandra. Men anslutningen mellan komponenterna är fortfarande inte tillräckligt stark, och om belastningen appliceras på byggmaterialet, kan det kollapsa och blandningen återställs inte.

Varaktigheten av den första processen beror på temperaturen i miljön och fuktinnehållet i luften (från 4 till 24 timmar). Att minska temperaturen ökar inställningstiden för betongblandningen.

Det andra arbetsflödet är härdning. Denna procedur är ganska lång. På den första dagen hårdnar betongen snabbt, och på efterföljande dagar minskar härdningshastigheten.

Du kan fylla stiftelsen med egna händer i delar, men du måste följa vissa rekommendationer:

 • Sekventiell blandning av betongblandning. Om intervallet mellan hällning inte överstiger 2 timmar på sommaren och 4 vid kallt väder, bildas inga sömmar, betongen blir lika stark som vid kontinuerlig gjutning.
 • Vid tillfälliga avbrott i arbetet är det tillåtet att utföra översvämningar på högst 64 timmar. Samtidigt måste ytan rengöras av damm och skräp, rengöras med pensel, tack vare detta säkerställs den bästa vidhäftningen.

Om vi ​​tar hänsyn till alla funktioner i mognad av betongblandningen och följer viktiga regler, kommer det inte att orsaka några speciella problem att hälla fundamentet i delar. Det andra lagret av betong hälls, inte överskrider tidsintervallet:

 • 2-3 timmar på sommaren;
 • 4 timmar om arbetet är färdigt under lågsäsong (vår, höst);
 • 8 timmar när hällning sker på vintern.

Genom att fylla fundamentet med delar under inställningsvätskefasen bryts cementbindningarna inte, och när den är fullständigt härdad blir betongen en monolitisk stenstruktur.

system

Innan du börjar hälla fundamentet, bekanta dig med tekniken för att utföra denna procedur. Det finns två av dem:

 • block;
 • skiktning.

Under byggandet av floodplain foundation och enheten av den underjordiska grinden hälls formen på marken.

I detta fall utförs gjutningen i överensstämmelse med lederna, det vill säga i lager. När du bygger en monolitisk grund, var uppmärksam på blockfyllningen. I detta fall är sömmarna placerade i ett vinkelrätt läge mot lederna.Denna hällprocedur är lämplig om du bestämmer dig för att göra ett bottenvåning.

Innan arbetet påbörjas, är det nödvändigt att utarbeta ritningar i form av ett stort grundschema, där stiftelsens totala yta anges, eller det är uppdelat i flera områden beroende på vilken teknik som väljs.

Baserat på uppdelningen i avsnitt utmärks tre variationer av ordningen:

 • Vertikal delning. Basen av grunden är uppdelad i separata sektioner, som delas av partitioner. Efter 100% stelning avlägsnas skiljeväggarna och betongen hälls.
 • Oblique variation fill. Komplicerad metod, som innebär delning av territorium diagonalt. För att utföra det krävs vissa färdigheter, den används i komplexa superstrukturella fundament.
 • Horisontellt partiell översvämning. Stiftelsen är uppdelad i sektioner i djup, mellan vilka inga partitioner placeras. Bestäms av höjden på applikationen av varje lager. Ytterligare hällning utförs enligt schemat och införandetid av en ny del av blandningen.

utbildning

Tekniken att hälla fundamentet under huset kräver noggrann förberedelse. Innan konstruktionen påbörjas utförs markeringen.Gränserna för den framtida grunden bestäms med hjälp av improviserade medel: förstärkning, rep, pinnar, garn. Med hjälp av en rörledning bestäms 1 vinkel, varefter de andra vinklarna bestäms vinkelrätt mot den. Genom att använda en fyrkant kan du ställa in 4 vinklar.

Pinnar drivs in längs de markerade hörnen, mellan vilka repet sträcker sig och placeringen av rummets axel bestäms.

Samma metod kan användas för intern markering, och du måste dra sig tillbaka från den externa linjen med 40 centimeter.

När markeringen är klar kan du börja bestämma skillnaden mellan förhöjda ytor på platsen. För att mäta fundamentets djup måste du börja på den lägsta punkten av hela det framtida gjutningsområdet. För små privata lokaler passar djupet 40 centimeter. När gropen är klar kan du börja förbereda den.

Innan du lägger grunden läggs en sandkudde på botten av den utgrävda gropen som är konstruerad för att minska belastningen. Den fördelas över hela området på platsen med en tjocklek av minst 15 cm. Sanden hälls i lager, varje lager är kompakt och fyllt med vatten.Som en kudde kan du använda krossad sten, men dess lager ska vara mindre än 2 gånger. Efter botten av gropen är täckt med vattentätande byggmaterial (polyeten, takmaterial).

Nu kan du börja installera formen och förstärkningen. Detta är nödvändigt för större hållbarhet av rummets botten och extra skydd mot lossning av grävväggen.

Höjden på formen ska vara 30 cm mer än kanten på skytten.

Installerade rördelar bör inte röra marken, annars kommer rost att visas.

Sköldarna installeras längs konturens kant och är kopplade till trävaror av trä. Sådana linor håller formen i vertikalt läge. Skivans nedre kant måste passa tätt mot marken så att blandningen inte strömmar ut. Från utsidan stöds vakterna av rekvisita gjorda av ojämna barer, brädor, armeringsstänger. Men först måste du se till att väggarna i formen ligger i vertikal position.

Ankaret är en stor gitter med rektangulära celler (30x40 cm). Det är nödvändigt att ansluta förstärkningsstänger med tråd, inte med svetsning. Det senare alternativet kan leda till rost i lederna.Om stiftelsen är sammansatt måste du först fylla hålen för stödkolumnerna och sätt in 3-4 staplar av förstärkning inuti vilka är sammankopplade.

Stängerna bör stiga inte mindre än 30 centimeter ovanför grävens botten.

Hur man häller?

När du köper betong, var uppmärksam på produkterna under varumärkena M-200, M-250, M-300. I grunden innebär byggandet av privata lokaler och strukturer att det är tillräckligt att använda en liten betongblandare. I den förvärvar betongblandningen den nödvändiga konsistensen. Blandningen som skall hällas fördelas lätt i förankringsens inre område och fyller också noggrant luftluckorna.

Experter rekommenderar inte att hälla fundamentet i regn eller snö.

I vissa fall görs byggandet under våren eller hösten när kortsiktigt nederbörd faller. För denna period är formen täckt med specialmaterial.

Innan man betonar betong är det nödvändigt att beräkna konsumtionen av en blandning av betong över hela området. Eftersom basen består av flera band måste du först känna volymen på varje tejp och vika sedan upp det hela. För att beräkna volymen multipliceras bandets bredd med längd och höjd. Strukturens totala volym är lika med volymen av betongblandningen.

Betongberedning:

 • sanden screenas;
 • blandning av sand, murbruk och cement;
 • tillsättning av små mängder vatten;
 • grundlig blandning av ingredienser.

Den färdiga blandningen har en likformig struktur och färg, konsistensen ska vara tjock. För att kontrollera att knådningen är korrekt, ska blandningen långsamt glida från verktyget med totalvikten, inte dela i stycken.

Det är nödvändigt att fylla formen i lager, fördela lösningen runt omkretsen, vars tjocklek ska vara ca 20 cm.

Om du omedelbart häller hela blandningen bildas luftbubblor inuti, vilket minskar densiteten av grunden.

Efter hällning av det första skiktet måste blandningen genomborras på flera ställen genom förstärkning och komprimeras sedan med en byggvibrator. Som ett alternativ till vibratorn kan du använda en träram. När betongytan är jämn kan du börja hälla 2 lager. Lösningen är igen genomborrad, täppad och jämn. Det slutliga skiktet bör placeras på nivån av det spända repet.Vikarna på formen klickar med en hammare, och ytan runt den smutsas med en trowel.

Slutstadiet

Det tar lång tid att 100% stelna betongblandningen, det tar oftast ca 30 dagar. Under denna tid får betong 60-70% av sin styrka. När härdningsproceduren är över, är det nödvändigt att avlägsna formen och vattentät den med bitumen. Vid slutförandet av vattentäthetsarbetena är källarbotten täckta med jord. Vid detta slutar processen för att hälla fundamentet, nästa procedur är byggandet av väggarna i rummet.

Hur mycket ska grunden läggas efter hällning, varje specialist har sin egen åsikt i denna fråga. Det anses vanligtvis att stiftelsen behöver 1-1,5 år för att rekrytera nödvändiga egenskaper. Men det antas att läggning av tegel kan utföras omedelbart efter gjutning.

Vissa byggare rekommenderar att byggnaden byggs under hösten, eftersom den under denna period kommer att drabbas av alla negativa förhållanden (frost, regn, temperaturfluktuationer). En grund som har drabbats av sådana aggressiva förhållanden är inte i fara för något annat.

I vilket fall måste du överensstämma med tidsfristerna för upprätthållandet av stiftelsen, och bristande överensstämmelse med reglerna kommer att leda till katastrofala konsekvenser.

tips

Om du planerar att reparera den gamla grunden under ett stående hus, måste du bestämma orsaken till förstörelsen av stiftelsen. Ofta uppstår problem med stiftelsen från att ägarna väljer en billigare byggnadsmetod. Kom ihåg att byggnaden behöver ett tillförlitligt stöd, så att alla komponenter i strukturen kommer att hålla en lång tid.

Om denna regel inte följdes måste du korrigera felet. Det är nödvändigt att stärka grunden så att hela byggnaden inte faller i framtiden på grund av små sprickor.

Seriell teknik av arbete:

 • Genom perforatorn stansas hål genom mitten av varje spricka (40 cm djup) i vilken metallpinnar installeras. Stiftens diameter bör vara sådan att de passar tätt i mikrohålen.
 • Med hjälp av en hammare trycks stiften in i fundamentet så att verktygets ände är 2-3 cm kvar utanför.
 • Utför formning, häll betong med betong av hög kvalitet och lämna den för fullständig härdning.
 • Begrava skyttegravar, stampa jorden runt fundamentet så mycket som möjligt.

Om du bestämmer dig för att ersätta den gamla grunden med en ny betonggjuten under ett stående hus, behöver du ha specialverktyg för att lyfta byggnaden. I detta fall appliceras liknande fyllning av tejpfundamentet.

Källare isolering

Om grunden är byggd under hösten, för att skydda lösningen från låga temperaturer måste den isoleras. Ingenting läggs till betongblandningen, konsistensen av morteln är förberedd på samma sätt som för hällning på sommaren.

För värmeisolering av betong med olika byggmaterial:

 • takläggning;
 • plastfilm;
 • presenning.

Vid svåra frost sprinklas betong med sågspån, vilket perfekt uppfyller skyddshänseende för frostexponering. Men det är också nödvändigt att utföra en sluttning så att smältvattnet inte förblir på byggmaterialet, men flyter från det.

Rekommendationer för byggandet av en fyllnadsfundament:

 • För beredning av betongblandningen rekommenderas att rent vatten används, och grus och sand bör inte innehålla lera och jord.
 • Tillverkningen av högkvalitativ betongblandning är ett mycket viktigt steg,Därför bör förhållandet mellan ingredienserna ha de korrekta proportionerna och motsvarar också 55-65% av cementblandningens vikt.
 • Byggnaden av stiftelsen under den kalla säsongen möjliggör användning av varmt vatten för att blanda lösningen. Varm vätska accelererar processen av härdning av betong. Om byggnaden utförs på sommaren, behövs bara kallt vatten för degen. Det är således möjligt att undvika den accelererade inställningen av betong.
 • 3 dagar efter hällning av betongmassan måste formen avlägsnas. Bara när betongen har fått tillräcklig styrka kan du börja bygga basen.

Stiftkonstruktionen bör ges särskild uppmärksamhet och behandlas med stort ansvar, för en välgrundad grund är en bra grund för framtida konstruktion.

Att demontera en fattig kvalitetsgrund är en nästan omöjlig uppgift, och med en dålig kvalitet bas finns risk för skada på hela rummet.

För information om hur man gör hällningen av stiftelsen med egna händer, se videon nedan.

kommentarer
 Författare
Information som tillhandahålls för referensändamål. För byggproblem, kontakta alltid en specialist.

Entré hall

Vardagsrum

sovrum