Pile foundation foundation: designfunktioner och installationsteknik

För byggande av bostads- och industribyggnader används olika typer av stiftelser, men en byggnad med högkonstruktioner förtjänar särskild uppmärksamhet. Det är vanligtvis valt i fall där på marken finns skarpa skillnader i lättnad, heaving och svag mark. Denna typ av bas är också väl lämpad för utveckling av områden som ligger i permafrostzonen.

Tekniska specifikationer

Stapelgrunderna är en armerad betong, av trä eller stål, fylld med betong, där alla element är anslutna i en enda struktur. Enheten kan antingen vara med en monolitisk syn på ett bokmärke (täckt med en platta) eller byggd med en hängande grillning.Den hängande grunden kännetecknas av ett öppet gap mellan jordytan och grillen, den måste värmas upp och täckas med vattentätning. När det gäller det monolitiska alternativet är den formad av en betongram, där plattformarnas höjd är inriktad på staplar av olika längder.

Eftersom underlagsunderlag används, begravd i marken mellan lagerskiktet och den nedre frysningsnivån, är det svårt att fördela byggnadsbelastningen mellan dem. Därför utförs ofta stapelgrillstiftelsen av lag från kanalen och strålen. Alla stöd av denna design är monterade i en knut med hjälp av specialband och betong. Det är värt att notera att kombinationen av grillar och högar ger tillförlitlighet och stabilitet i lagerbasen.

Beroende på hur fundamentet ligger (trä, metall, betong eller armerad betong), bygger grunden för byggnaden olika tekniska egenskaper. Enligt SNiPs föreskrifter är det tillåtet att konstruera strukturer med låga och höga grillar som ligger över marknivå. De är vanligtvis gjorda av metallrör med stor tvärsnitt eller betong.I detta fall är det mycket svårare att göra betonggrillar eftersom det är nödvändigt att noggrant beräkna platsen för att hälla bandet från jorden.

Stiftelsens huvuddrag är att grillen som ingår i enheten, tål helt ojämn belastning, vilket ger en styv kompis till basen. Sliparna omfördelar lasten, vilket medför att den redan "jämnda" vikten av byggnaden överförs till staplarna, och byggnaden är skyddad mot sprickbildning i väggarna.

öde

Till skillnad från andra typer av stiftelser fördelar stapelgrillstationen idealiskt lagerbelastningar från byggnader till marken. seismisk aktivitet. Sådana strukturer används i stor utsträckning för både offentlig och individuell konstruktion. Särskilt väl lämpad för platser belägna på en sluttning med lagring av permafrostjord och komplex terräng.

  Dessutom rekommenderas sådana stiftelser:

  • för byggandet av ett tegelhus
  • i ramkonstruktion;
  • för konstruktioner från gassilikatblock;
  • på jordar med hög densitet
  • vid hög placering av grundvatten
  • på instabil mark med kvicksand.

  Pålgrillkonstruktionen gör det också möjligt att lägga golven direkt på marken utan att utföra ytterligare nivellering av ytan och hälla djupt tejp, eftersom pålarna installerade med olika höjder kompenserar för alla oegentligheter och eliminerar höjdskillnaden. Det är möjligt att använda en sådan grund vid byggandet av byggnader med en vikt över 350 ton - det blir mycket mer tillförlitligt och ekonomiskt än en remsa eller kakel. Men i det här fallet är det nödvändigt att lägga i projektet en högre säkerhetsfaktor, som inte bör vara 1,2, som vanligt, men 1.4.

  Styrkor och svagheter

  Stapelgrunderna är ett enda system som består av grill och stöd.

  På grund av närvaron i betongbasens struktur, förstärkt med förstärkta element, fungerar basen som ett tillförlitligt stöd för byggnader och kännetecknas av flera fördelar.

  • Höga ekonomiska fördelar. Installation kräver inte stora finansiella kostnader, eftersom markarbeten minimeras.
  • Stabilitet.Den stora lagerkapaciteten gör det möjligt att bygga höghus med tunga byggnadsmaterial i sin dekoration.
  • Avancerad konstruktion täckning. Jämfört med andra typer av stiftelser kan markutveckling utföras på vilken typ av jord som inte är lämplig för att lägga till traditionella stiftelser. Svår geometri i landskapet, sluttningar och sluttningar är inte ett hinder för arbetet.
  • Möjligheten att bilda staplar separat från grillen. Tack vare denna nyans blir betongblandningen avsevärt sparad. Dessutom kan du använda både färdig och självberedd lösning.
  • Bekvämt läge med högar med kabelledningar och underjordiska rörledningar. Detta förenklar skapandet av projektet och strider inte mot inställningarna.
  • Hög styrka. Den monolitiska bunten av grillen och stöden skyddar strukturen från jordens krympning, så att strukturen under drift inte bryts eller deformeras.
  • Brist på förberedande arbete. För att lägga stapelgrillens grund är det inte nödvändigt att bilda en grop som förenklar byggprocessen.
  • Bra värmeisolering.Utrymmet mellan marken och basen på grund av det förbättrade arrangemanget av grillen låter inte den kalla luften strömma genom - det minskar värmeförlusten och gör byggnaden varm.
  • Ingen risk för översvämning. Stapelstrukturer, höjda över marken till två meter, skyddar strukturen från eventuell översvämning.
  • Enkel installation. Med minimal konstruktion kan man bygga en sådan grund med egna händer utan att tillgripa hjälp av hantverkare och utan att använda jordrörande anordningar.
  • Korta arbetsvillkor.

  Ovanstående fördelar är endast relevanta om installationen av basen är gjord i enlighet med all byggteknik, och byggnaden drivs enligt de beräknade belastningarna för den.

  Förutom fördelarna har denna typ av stiftelse också nackdelar:

  • Omöjligheten att bygga på stenig mark - fasta mineralstenar gör det omöjligt att installera högar.
  • Problematisk installation i områden med horisontell förskjutning. Det rekommenderas inte att utföra arbete på jordar som kan dämpas, annars kommer stabiliteten hos stöden att brytas, och marken kommer att misslyckas.
  • För byggnader, vars konstruktion är planerad i hårda klimatregioner med låga temperaturer, måste vi överväga ytterligare åtgärder för att lägga högkvalitativ värmeisolering.
  • Sådana skäl ges inte för genomförandet av projekt av hus med källare och källare.
  • Komplexiteten i beräkningen av bärarnas kapacitet. Oberoende beräkna den här siffran är svår. När det gäller de minsta felaktigheterna kan grunden ske, och följaktligen förändras geometrin hos hela strukturen.

  Trots bristerna har stapelgrillstiftelsen fungerat bra med byggare och fick endast positiv feedback från hemmalagets ägare.

  typer

  Stöden som används vid konstruktionen av stapelgrusgrunden väljs utifrån byggnadens belastning, typ av mark och klimatförhållanden. De kan tillverkas av metall, betong, trä, eller från kompositmaterial.

  Därför skiljer sig vissa typer av fundament beroende på pälarnas egenskaper och sättet för deras installation.

  • Skruv. Den är gjord av ihåliga metallrör med öppen ände.Arbeten utförs manuellt eller med hjälp av specialutrustning. För att bygga på skruvstöd starkt, och rören är skyddade mot oxidation, hälles deras ihåliga del med murbruk.
  • Uttråkad. Den bildas på en tomt genom att hälla betong i en tidigare förberedd förstärkt väl belägen på drivna högar. Vadderad grund har hög styrka.
  • Förstärkt betong. Installation sker med användning av prefabricerade armerade betongstolpar anordnade i brunnen.
  • Drop. Sådana baser väljs som regel för konstruktion av stora föremål. Stödena är igensatta med hjälp av specialutrustning, varefter den konkreta lösningen hälls.

  Dessutom kan stiftelsen skilja sig i grundgrillens djup och det händer:

  • infälld;
  • jord;
  • förhöjd ovanför marken till en höjd av 30 till 40 cm.

  Grunder i marken används vanligen vid installation av högar avsedda för tunga konstruktioner av betong eller tegelstenar. I detta fall utför dessutom trimplattan, och stiftelsen kan fungera som en källare i byggnaden. När det gäller byggandet av trästrukturer,då är en grund med upphöjd grillning idealisk för dem - det sparar pengar på byggmaterial och en upphöjd konstruktion skyddar mot markhöjning.

  Design och beräkning

  En viktig punkt innan du lägger grunden är dess exakta beräkning. För att göra detta, skapa ett projekt och en plan för byggnadens framtid. Därefter ritas en baslinje ritning, och pelarnas layout ska anges med tanke på deras läge vid korsningen med väggarna och i hörnen. Det måste vara så att bredden mellan pålarna är minst 3 m. Om avståndet till kanten är mer än tre meter måste ytterligare stöd installeras. Dessutom är det nödvändigt att beräkna området för pålarna - för det första är bestämningen av deras nummer gjort, minsta höjd och tjocklek väljs.

  För korrekta beräkningar är det också nödvändigt att känna till några andra indikatorer:

  • Den framtida byggnadens massa - det är nödvändigt att beräkna inte bara alla ytbehandlingar, utan också den ungefärliga vikten av den inre "fyllningen".
  • Lagerytan - med hjälp av strukturens kända vikt och pålitlighetskoefficienten, är belastningen på stöden lätt bestämd;
  • dimensioner och tvärsnittsarea hos pålarna - på grund av det kända antalet stöd, kan deras antal multipliceras med det valda området och det önskade värdet kan erhållas.

   Alla resultat borde jämföras med det tidigare definierade referensområdet. I vissa fall är det nödvändigt att minska eller öka stödet, eftersom deras bärkraft beror på diameter och typ av jord.

   Konstruktionsstadier

   Grunden för stallar och grill är en komplex struktur, men det är ganska realistiskt att göra det själv. För att på ett tillförlitligt sätt kunna tjäna denna grund, bör speciell TISE-teknik och stegvisa installationsanvisningar användas under arbetet.

   Konstruktionen av stapelgalleriet grundar sig på följande verk:

   • beräkning av grunden och skapandet av projektet
   • förberedelse och märkning av byggarbetsplatsen
   • borrning och trenching;
   • formbildning
   • förstärkning;
   • hällning av betongmortel och styva leder.

   Var och en av ovanstående föremål är viktigt, så vid varje steg av konstruktionen bör kontrolleras kvalitetskontroll, eftersom det minsta misstaget eller felaktigheten och då en negativ inverkan på byggnadens funktion.

   Application markup

   Före byggnadens början är arbetsplatsen noggrant förberedd. För att göra detta är först och främst rensningen av mekaniska hinder i form av stenar, rötter och träd. Då är marken välplanerad och det bördiga lagret avlägsnas. Efter detta sätta markering som anger placeringen av pålarna. Arbetet utförs med hjälp av en sladd och träpinnar.

   Markeringen måste ställas strikt längs diagonalerna. Snören sträcker sig för att markera väggarnas inre och yttre yta. Om det finns en oriktighet, kommer avvikelser från projektet att erhållas, och grunden kan snedvrida under drift.

   I det fall det finns små skillnader i höjd på platsen är markeringen lätt att utföra. För områden med komplex terräng behöver du hjälp av erfarna hantverkare. Särskild uppmärksamhet bör också ges på hörn av byggnaden - de ska vara 90 grader.

   gräva diken

   Efter att du har definierat grunderna för stiftelsen kan du gå vidare till jordarbeten. Först gräva en gräv under grillen, borra sedan hål i vilka pålarna installeras senare. Arbeten utförs vanligen med hjälp av ett sådant handverktyg som skrot, spade och skruv.Om ekonomiska möjligheter tillåter kan du beställa specialiserad utrustning.

   Beroende på syftet med framtida konstruktion och jordens typ väljs den optimala bredden av grillen. För hushållsobjekt är en tillåten siffra 0,25 m, för mobil - 0,5 m, och för bostadshus stiger denna siffra till 0,8 m. För djupet kan grillen ligga på 0,7 m.

   I grävgraven måste du kontrollera botten och väggarna för jämnhet - detta kommer att hjälpa lasernivån. Därefter ligger en sandkudde på botten av skytten, sanden väljs som en stor fraktion. Efter ytan är fukten fuktad och täppt försiktigt. Sandkudden får inte vara mindre än 0,2 m. Nästa steg i utgrävningsarbetet är att förbereda hål för vertikala staplar: hål borras med ett djup av 0,2-0,3 m.

   Sedan installeras rör i de färdiga groparna som kommer att spela rollen som formwork, och botten är täckt med vattentätande material - det här skyddar strukturen mot fukt.

   Installation grillage

   En viktig punkt i konstruktionen är installationen av grillen. Oftast för arbete väljer du ett metallelement som lätt svetsas till pelarnas spetsar.För att strukturen ska kunna jämnt överföra laster måste den placeras strängt horisontellt. I händelse av att anordningen av grunden för projektet innebär användning av armerad betong låggrill, utför dessutom fyllning av krossad sten i mellanfraktionen. Krossad sten hälldes i flera lager av 5 cm och väl komprimerad.

   Formning placeras på den beredda basen. Bredden på tejpen måste överstiga väggarnas bredd och höjden beräknas i enlighet med basens indikatorer. Montering av stopp och montering av brädorna är på många sätt som påminner om arbetstekniken för bandfundament.

   När det gäller förstärkningen, i de flesta fall liknar konstruktionen av tejpen, är två bälten gjorda av ribbstärkelse från ovan och under. De är bundna med högar. Ändarna av förstärkningen som kommer ut från staplarna, böja: en rad är bunden till det övre bältet och den andra - till det nedre.

   Förstärkningen av förstärkningen bör inte vara mindre än 50 mm från stavarnas diametrar. Till exempel, om förstärkning med en tvärsektion på 12 mm används, rekommenderas att böja den med 60 mm.

   Lägger inbäddade delar

   När allt arbete på framställning av ramen är avslutat är det nödvändigt att överväga placeringen av kommunikationssystem.För att göra detta ska du lägga lådorna och rören genom vilka kommer att vara avloppsvatten, el, VVS och uppvärmning. Vi bör inte glömma läggandet av rör för tekniska system och luftvägar. Om detta steg inte utförs, är det efter byggnation för monteringsarbete nödvändigt att hammar betong, vilket kan äventyra dess integritet och skada byggnaden.

   Hälllösning

   Det sista steget i stiftelsens installation är att hälla en konkret lösning. För betong används vanligtvis cementmärke M300, krossad sten och sand. Blandningen framställes i ett förhållande av 1: 5: 3. Samtidigt hälls lösningen inte bara - den vibreras dessutom. På grund av detta är ytan hållbar och enhetlig.

   Först av allt hälls betongen hål för pålar, och sedan - formen själva. Arbetsflödet är önskvärt att utföra på en gång. Om det emellertid är konkret i etapper, då utseendet av oegentligheter och luftbubblor. Den optimala temperaturen för gjutning är + 20C - med denna indikator kan formen avlägsnas efter fyra dagar. Under denna period kommer betongen att förvärva styrka och vara redo för vidare byggnadsarbete.

   Ibland utförs grundläggningen vid en temperatur under + 10C - i det här fallet måste du vänta på fullständig torkning i minst 2 veckor. På vintern behöver den hällda betongen värmas upp och värmas upp.

   Användbara tips

   Stapelfundamentet måste byggas upp på rätt sätt och följa all konstruktionsteknik - detta kommer att bidra till att öka sina tekniska och operativa egenskaper.

   Om byggnadsarbete utförs av nybörjare, måste de ta hänsyn till några av rekommendationerna från erfarna proffs.

   • Installation bör börja med beräkningarna. För att göra detta bestämmer du typ av jord och djupet på grillen. Med ett otillräckligt djup att lägga stödet kan byggnaden krympa och spricka, varefter det kanske kan kollapsa.
   • En stor roll spelas av undersökningen av jorden, där strukturens bärkraft är beroende. Bergformationer och steniga markar har de högsta räntorna. Om det är felaktigt att bestämma jordens sammansättning leder det till fel i beräkningarna av belastningen på konstruktionen, vilket leder till att den sjunker ned i marken.
   • Det måste finnas en bra förbindelse mellan pålarna och grillen, eftersom den instabila strukturen kan bli kollapsad under påverkan av jordens tryck.
   • Oavsett typ av stiftelse är det absolut nödvändigt att lägga en sandkudde vid ett djup av frostpenetration, särskilt med hänsyn till basens funktion under vintern. Fryst mark kan expandera och orsaka att grillen bryts.
   • Rostverket bör inte vara i kontakt med marken eller vara begravd i den. Det är nödvändigt att ta bort ett litet lager av jord runt omkretsen av platsen, montera sedan en formning, täcka sanden och häll betong.
   • Det bör exakt räkna steget mellan högarna. Denna indikator bestäms i enlighet med belastningen på fundamentet, diameteren och antalet armeringar.
   • Under förstärkningen är att tillhandahålla det nödvändiga antalet ventilationsprodukter. Alla interna fack måste anslutas till utgångarna på gatan.
   • En stor roll i enhetens bas spelar isolering och vattentätning. De bör läggas innan man häller grunden med betong.
   • Botten av gropen eller grävningen måste vara ramad och inte lossna. Låt inte marken smula från väggarna. Dessutom måste sedimentära vatten strömmar bort från grävningen eller grävningen, annars kommer botten bli våt och kommer att vara olämpligt för att hälla lösningen.Det är också oacceptabelt i skyttegraven närvaron av överdriven branthet i backarna.
   • Svag mark kräver förstärkning med högar och god återfyllning.
     • Sanden som används för att fylla på luftkudden ska fuktas och fördelas under konturen i 45 graders vinkel.
     • Formpressningen måste vara ordentligt fastsatt, eftersom det kan hota belastningen och kollapsa när den hälls med betong. Förskjutningsavvikelse från vertikal på mer än 5 mm är inte tillåtet.
     • Stiftelsens höjd är gjord med en liten marginal på 5-7 cm från den höjd som anges i projektet.
     • Under ramens förstärkning rekommenderas att man använder stavar med en total tvärsnittsarea på minst 0,1% av betongelementets area. Det är bäst att välja en smidig förstärkning, utan spår av rost, smuts och färg.
     • Det är inte önskvärt att fixa förstärkningen med hjälp av svetsning - detta kan försämra dess styrka vid lederna.
     • Betongbetongens märke bör väljas beroende på utformningen av basen och klimatförhållandena i regionen.

     Om vad som är designfunktionerna i stapelgrillningsstiftelsen, se följande video:

     kommentarer
      Författare
     Information som tillhandahålls för referensändamål. För byggproblem, kontakta alltid en specialist.

     Entré hall

     Vardagsrum

     sovrum